Mikron ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Mikron" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Mikron" ne demek?

 1. Bir metrenin milyonda biri, milimetrenin binde biri, mikrometre.

 2. Milimetrenin binde biri büyüklüğünde mikroskobik ölçü birimi. Mikrometre.

 3. Bk. mikro metre (II)

 4. Mikrometre.

Mikron nedir? İlişkili sözcükler

 • Mikron M: Milimetrenin binde biri (1m =1/1000 mm) devamı...
 • Nanometre Nm: (Yun. nanos: cüce; milium: dan; mikros: küçük) Mikroskopta ölçülen yapılar ve elektromanyetik dalga boyları için kullanılan bir ölçü birimi. Milimetrenin milyonda biri, mikronun binde biri, Angströmün on katına eş değer birim. Milimikron. devamı...
 • Nanometre, Nm: Milimetrenin milyonda biri büyüklüğünde mikroskobik ölçü birimi. devamı...
 • Mikrometre: Büyük ölçüde büyütme gücü olan teleskop, mikroskop vb. optik aletlerle incelenen nesnelerin oylumlarını ölçmede kullanılan alet. Çok küçük uzunlukları ölçmeye, incelemeye yarayan alet. devamı...
 • Angström: Metrenin on milyarda biri değerine eşit olan ışık dalgalarını ölçme birimi. Işığın dalga boyu ölçümünde kullanılan uzunluk birimi (10 üzeri -8 cm) devamı...
 • Millimicron: Bir milimetrenin milyonda biri. Milimikron devamı...
 • Litre: Sıvıları ölçmede kullanılan, bir desimetre küp hacminde ölçü birimi. Bu birimde bir kabın alabileceği miktarda olan Örnek: Şimdi yedek iki litre kan var elimizde. N. Cumalı 4°C de 1 kg. su oylumuna eşit devamı...
 • Evren Tozu: Uzaya serpilmiş, milimetrenin yüzde bini ile on binde biri arasındaki büyüklüklerde küçük parçacıklar. Uzaya serpilmiş, milimetrenin yüzde bini ile on binde biri arasındaki büyüklüklerde küçük parçacıklar. devamı...
 • Mililitre: Bir litrenin binde birine eşit hacim ölçü birimi (ml). 1×10-3 L. Litrenin binde biri. devamı...
 • Desimetre: Bir metrenin onda biri uzunluğunda bir ölçü birimi. devamı...

Mikron ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.