mikrop

  1. Mikroskopla görülebilen, çürümeye, mayalanmaya ve hastalıklara yol açan bir hücreli canlı.

  2. Kendisinden kötülük ve zarar gelen kimse.

  3. (Yun. mikros: küçük; bios: hayat) Virüsler ve bakteriler gibi hastalık yapan mikroorganizmalar.

  4. Mikroskobik büyüklükte yaşayan ve bakterileri içeren virüsleri içermeyen organizma.

  5. Mikroorganizmaların, özellikle de patojen mikroorganizmaların tanımlanmasında kullanılır.


Yayımlandı

kategorisi