Mikrosatelit ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Mikrosatelit" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Mikrosatelit" ne demek?

 1. Dna’nın çok kısa olan zinciri olup yüksek derecede polimorfiktir ve akrabalık analizleri için ideal bir markırdır.

Mikrosatelit nedir? İlişkili sözcükler

 • Tekyanlı Akrabalık: Toplumlarda, baba ve ana soylarından yalnız birine göre işleyen akrabalık düzeni, bk. babayanlı akrabalık, anayanlı akrabalık, krş. ikiyanlı akrabalık. devamı...
 • Apotheosis: İlâhlaştırma, tanrılaştırma Bir şahsı veya prensibi aşırı derecede yükseltme devamı...
 • Polimer şerit: Yüksek derecede gerilen bantların büküldükleri zaman uzunluğuna liflere ayrılanları olup rafya olarak da adlandırılır. devamı...
 • ülküsel: Ülkü ile ilgili, ideal. Bir ülküye uygun olan, örnek olarak geçerli olan. devamı...
 • Ultramafic: Yüksek demir magnezyum içeriğŸi olan; silis yönünden aşŸırı derecede bazal ve düşŸük ve demir ve magnezyum mineralleri bakımından aşŸırı derecede zengin olan devamı...
 • Kindred: Akrabalar, akrabalık, benzeme Akraba Soy devamı...
 • Affinity: Akrabalık, dünürlük, benzerlik, yakınlık, ilişki, benzeşme, çekicilik, ilgi, birleşme eğilimi [kim.] Eğilim, meyil, eğinim devamı...
 • Mefkure: Ülkü, ideal. ülkü, ideal devamı...
 • Joule Kelvin Etkisi: Bir gazın adyabatik (q=0) koşullarda küçük bir delikten geçerek yüksek basınçtan düşük basınca geçtiği zaman sıcaklığındaki düşme. Linde-Hampson prosesi ile gazların sıvılaştırılmasında kullanılır. Joule Thomson katsayısı sıcaklık ve basınca bağlıdır, genellikle basıncın artması ile düşer, yüksek basınçlarda negatif olur. ideal bir gaz için devamı...
 • Hısali Hamıde: Medhe ve övülmeğe layık güzel huylar, güzel hasletler.(…Dost ve düşmanın ittifakı ile ahlak-ı hasenenin, şahsında en yüksek derecede; ve bütün muamelatının şehadetiyle secaya-yı samiye, vazifesinde ve tebligatında en ali bir derecede ve din-i İslamdaki mehasin-i ahlakın şehadetiyle, şeriatında en ali hısal-i hamide, en mükemmel derecede bulunduğuna ehl-i insaf ve dikkat tereddüd etmez. S.) (Osmanlıca’da yazılışı: devamı...

Mikrosatelit ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.