mikrosefali hastalığı nedir

Mikrosefali Hastalığı Nedir?

Mikrosefali, başın ve beynin normalden daha küçük olduğu bir durumdur. Bu durum, doğum öncesi, doğum sırasında veya doğumdan sonra ortaya çıkabilir. Mikrosefali, çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilir ve hafif veya şiddetli olabilir. Hafif mikrosefali vakalarında, başın ve beynin boyutu normalden biraz daha küçük olabilir ve bu durum herhangi bir sağlık sorununa yol açmayabilir. Ancak, şiddetli mikrosefali vakalarında, başın ve beynin boyutu önemli ölçüde küçük olabilir ve bu durum çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir.

Mikrosefali Hastalığının Nedenleri

Mikrosefali hastalığının çeşitli nedenleri olabilir. Bunlar arasında şunlar yer alır:

 • Genetik faktörler: Mikrosefali, bazı genetik bozuklukların bir belirtisi olabilir. Örneğin, Down sendromu ve Patau sendromu gibi genetik bozukluklar mikrosefaliye yol açabilir.
 • Doğum öncesi enfeksiyonlar: Zika virüsü, toksoplazmoz ve rubella gibi doğum öncesi enfeksiyonlar mikrosefaliye yol açabilir.
 • Doğum sırasında meydana gelen sorunlar: Oksijen eksikliği, doğum travması ve prematüre doğum gibi doğum sırasında meydana gelen sorunlar mikrosefaliye yol açabilir.
 • Doğumdan sonra meydana gelen sorunlar: Menenjit, ensefalit ve kafa travması gibi doğumdan sonra meydana gelen sorunlar mikrosefaliye yol açabilir.

Mikrosefali Hastalığının Belirtileri

Mikrosefali hastalığının belirtileri, hastalığın şiddetine göre değişebilir. Hafif mikrosefali vakalarında, başın ve beynin boyutu normalden biraz daha küçük olabilir ve bu durum herhangi bir sağlık sorununa yol açmayabilir. Ancak, şiddetli mikrosefali vakalarında, başın ve beynin boyutu önemli ölçüde küçük olabilir ve bu durum çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir.

Mikrosefali hastalığının en sık görülen belirtileri şunlardır:

 • Başın normalden daha küçük olması
 • Alnın dar olması
 • Gözlerin birbirine yakın olması
 • Kulakların düşük olması
 • Çenenin küçük olması
 • Zihinsel engellilik
 • Gelişimsel gecikme
 • Nöbetler
 • Kas spazmları
 • Görme sorunları
 • İşitme sorunları
 • Yeme sorunları
 • Uyku sorunları

Mikrosefali Hastalığının Tanısı

Mikrosefali hastalığının tanısı, fizik muayene, görüntüleme yöntemleri ve genetik testler ile konulur. Fizik muayene sırasında doktor, başın boyutunu ölçer ve diğer fiziksel özellikleri inceler. Görüntüleme yöntemleri, beynin yapısını ve boyutunu değerlendirmek için kullanılır. Genetik testler ise, mikrosefaliye yol açabilecek genetik bozuklukları tespit etmek için kullanılır.

Mikrosefali Hastalığının Tedavisi

Mikrosefali hastalığının tedavisi, hastalığın şiddetine ve altta yatan nedene göre değişir. Hafif mikrosefali vakalarında, herhangi bir tedaviye gerek olmayabilir. Ancak, şiddetli mikrosefali vakalarında, çeşitli tedavi yöntemleri uygulanabilir. Bu tedavi yöntemleri arasında şunlar yer alır:

 • Destekleyici bakım: Destekleyici bakım, çocuğun beslenmesini, solunumunu ve diğer temel ihtiyaçlarını karşılamayı içerir.
 • Fizik tedavi: Fizik tedavi, çocuğun kaslarını güçlendirmek ve hareket kabiliyetini geliştirmek için kullanılır.
 • Mesleki terapi: Mesleki terapi, çocuğun günlük aktivitelerini yerine getirmesini öğrenmesine yardımcı olmak için kullanılır.
 • Konuşma terapisi: Konuşma terapisi, çocuğun konuşma becerilerini geliştirmek için kullanılır.
 • Özel eğitim: Özel eğitim, çocuğun zihinsel ve fiziksel gelişimini desteklemek için kullanılır.

Mikrosefali Hastalığının Prognozu

Mikrosefali hastalığının prognozu, hastalığın şiddetine ve altta yatan nedene göre değişir. Hafif mikrosefali vakalarında, prognoz genellikle iyidir. Ancak, şiddetli mikrosefali vakalarında, prognoz daha kötü olabilir. Şiddetli mikrosefali vakalarında, çocukların zihinsel ve fiziksel gelişimi önemli ölçüde etkilenebilir ve yaşam süresi kısalabilir.


Yayımlandı

kategorisi