Mikrosporofil ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Mikrosporofil" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Mikrosporofil" ne demek?

 1. (Yun. mikros: küçük; sporos: tohum: phyllon: yaprak) Üzerinde mikrosporangiyumun geliştiği küçük yaprak ya da yaprak şeklindeki yapı.
 2. Tohumsuz bitkilerde bir tek damarlı doku şeridi içeren küçük bir yaprak.

Mikrosporofil nedir? İlişkili sözcükler

 • Ligula: Dilcik, uzamış ve yassılaşmış bir yapı. Özellikle tek çenekli bitkilerde yaprak kınının ucunda ve yaprak ayasının tabanında bulunan, bazen tüysü olabilen dilsi çıkıntı. devamı...
 • Tomurcuk: Bir bitkinin üzerinde bulunan ve ileride sap, çiçek veya yaprak verecek olan filiz. Çiçek açacak gonca Örnek: Birden yaban güllerinin dikenli dallarında tomurcuklar çatlıyor. A. İlhan Bitkilerde büyümeyi sağlayan, çiçek ve yaprak gibi devamı...
 • Gemma: Rizoitlilerde, yaprak koltuklarında, gövdede, yaprak yüzeylerinde ya da özel noktalardaki eşeysiz üretken doku. Hayvanlarda yeni organizmalar şeklinde gelişen dış büyümeler, tomurcuklar. devamı...
 • Sürgendoku: Bitkilerde kök ve sapların gelişebilecek durumda olan uç bölümlerindeki, çok yüzlü, kolay üreyebilir gözelerden oluşan bir doku türü, meristem. devamı...
 • Epitem: (Yun. epi: üzerinde; tithenai: koymak) Bitkilerde stomayı andıran açıklığın hemen altında ince çeperli, bol hücreler arası boşluklu, kloroplâstsız, kütinleşmiş hücrelerle ya da kaspari şeritleri ile de kuşatılabilen parenkimatik doku. devamı...
 • Makrosporofor: (Yun. makros: büyük; sporos: tohum; pherein: taşımak) Bitkilerde dişi eşey organlarını taşıyan yapı. Yapraksı megasporofil. Bitkilerde dişi eşey organlarını taşıyan yapı. devamı...
 • Kordat: Yüreksi yaprak ya da yürek şeklindeki yaprak tabanı. devamı...
 • Kordat: Yüreksi yaprak ya da yürek şeklindeki yaprak tabanı. devamı...
 • Endodermis: (Yun. endon: içinde; derma: deri) Damarlı bitkilerde kök ve gövdedeki korteks hücrelerinin en iç tabakası. devamı...
 • Ağaç Kabuğu: Odunsu bitkilerde damarlı kambiyumun dışında kalan, ikincil soymuk boruları, korteks ve peridermden oluşan tabakaya verilen ad. devamı...

Mikrosporofil ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.