mikrotüpçüklere bağlı proteinler map sözlük anlamı nedir?

Sözlükte mikrotüpçüklere bağlı proteinler map kelimesinin manası:

  1. Mikrotüpçüklerin korunmalarını sağlayan, molekül ağırlıkları ve yapılarına göre tip I (MAP 1A, MAP 1B) ve tip II (MAP 2A, MAP 2B, MAP 2C, MAP 4, Tau) proteinleri olarak gruplandırılan, hücre sitoplâzmasında, özellikle dendrit ve aksonlarda bulunan, serbest hücreler ve bitki hücrelerinde hücrenin çevresine doğru yerleşmiş demetler oluşturan proteinler.

mikrotüpçüklere bağlı proteinler map ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları