mineral sözlük anlamı nedir?

Sözlükte mineral kelimesinin manası:

  1. Normal sıcaklıkta doğada katı durumda birtakım maddelerle karışık veya birleşik olarak bulunan veya kimyasal yollarla elde edilen inorganik madde.
  2. İçinde inorganik maddeler bulunan.
  3. Temel organik yapıyı oluşturan karbon, hidrojen, oksijen ve azot elemetleri dışındaki elementler.
  4. Anorganik tepkimelerle oluşmuş, belirli bir kimyasal yapısı olan doğal bileşikler. (Bu terim fosilleşmiş kimi organik karışımlar için de kullanılır.)
  5. Temel organik yapıyı oluşturan karbon, hidrojen, oksijen ve azot dışındaki elementler.
  6. Yaşam için gerekli olan inorganik yem elementleri.
  7. Organik olmayan homojen katı madde.

mineral ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları