minister of absorption sözlük anlamı nedir?

Sözlükte minister of absorption kelimesinin manası:

  1. İçeri geri kabul bakanı, asimilasyon bakanı, geri dönen vatandaşŸlar ve yeni göçmenlere yardımdan sorumlu devlet kurumu başŸkanı

minister of absorption ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları