minister of communications sözlük anlamı nedir?

Sözlükte minister of communications kelimesinin manası:

  1. İletişŸIm Bakanı, telekomünikasyon politikaları ve düzenlemelerinden sorumlu devlet kurumu başŸkanı

minister of communications ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları