minister of education and culture sözlük anlamı nedir?

Sözlükte minister of education and culture kelimesinin manası:

  1. EğŸItim bakanı, eğŸitim ve kültürel işŸlerden sorumlu devlet yetkilisi (EğŸitim ve Kültür Bakanı)

minister of education and culture ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları