Mıntıka Planı ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Mıntıka Planı" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Mıntıka Planı" ne demek?

 1. Bk. bölgesel tasar

Mıntıka Planı nedir? İlişkili sözcükler

 • çevre Düzentasarı: Bir büyük kent ya da çevresi ile birlikte tasarlanması gerekli yerleşme özekleri ile bu özekleri etkileyen çevreler ya da önemli bölgeler için, bölgesel tasarlarla ilişkisi kurularak hazırlanan ve koruma, kullanma, yerleşme düzenlerine ilişkin ilkeler getiren tasar. bkz. bölgesel tasar. devamı...
 • örgü Tasarımı: (Deneysel tasarım) Latin dördül tasarımında deneme sayısı dizeç ya da dikeç sayısından çok olduğunda kullanılan bir deney tasarımı. Deneydeki tüm işlemler için aynı duyarlıkta bilgi elde etmek amacıyla düzenlenen, işlem sayısının tam üstiki olduğu eksik bölük tasarımı. devamı...
 • örgü Dördül Tasarımı: (Deneysel tasarım) Her işlem ikilisinin dizeç ve dikeçlerin her birinde bir kez görüldüğü ve tüm işlemlere ilişkin eşit duyarlıkta bilginin sağlandığı bir deney tasarımı, anlamdaş yalın örgü tasarımı. devamı...
 • Bölgesel Iktisat: İktisadi etkinliklerin bölgesel dağılımı ve iktisadi başarımın bölgesel değişimiyle ilgilenen iktisadın bir alt dalı. devamı...
 • Territorial Concession: Bölgesel taviz, bölgesel ödün, topraktan vazgeçme, karasal bölgeyi bırakma devamı...
 • Territorial Compromise: Bölgesel taviz, bölgesel ödün, karasal ödün, barışŸa karşŸılık 1967 yılında İsrail tarafından işŸgal edilen topraklardan vazgeçmek için prensipteki gönüllülük devamı...
 • Designer Exclusivity: Tasarımcı kullanım hakkı, tasarımları üzerinde imtiyaz hakları olan tasarımcı devamı...
 • Yapı Tasarımı: 1-Bir yapının tümünün uygulayımsal çizim kurallarına uygun olarak tasarısının, kesitinin, görünüşünün ve görüngesinin çizilmesi işlemi. 2- Bu işlem sonucunda ortaya çıkan çizem. 3- Ülkede uygulanmakta olan yapı ölçünlerine göre bir yapının türlü öğeleri arasındaki ilişkileri kurma ve bunu bir tasarı üzerinde gösterme, bkz. tasar-çizim. devamı...
 • Bölünmüş Bölüntüler Yöntemi: (Deneysel tasarım) Her bir bölüntünün iki ya da ikiden çok parçaya bölünerek işlemlerin eklendiği ya da çıkarıldığı deney tasarımlama yöntemi. devamı...
 • Dengeli Etki Karışımı: (Deneysel tasarım) Etkensel deney tasarımında, etkileşim bileşenlerinin aynı ölçüde karıştırılması. devamı...

Mıntıka Planı ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.