Mishneh Torah ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Mishneh Torah" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Mishneh Torah" ne demek?

 1. Tevrat’ın sözlü yasaları üzerinde Maimonides’in yorumu

Mishneh Torah nedir? İlişkili sözcükler

 • Rejoicing Of The Torah: Tevrat bayramı, Tevrat şŸenliğŸi, Tevrat’ın okunmasının nihayete ermesini işŸaret eden Yahudi tatili devamı...
 • Simchat Torah: Tevrat’ın inmesinin tamamlanmasını kutlayan Yahudi Bayramı devamı...
 • Laws Of The Torah: Tevrat kanunları, koşŸulların dikkate alınmadığŸı kanunlar, İncil’de yazılmışŸ olduğŸu şŸekilde Yahudi dinsel kanunları devamı...
 • Anagoge: Bâtıni tefsir. Anagoji, anagoji, bir metnin tinsel yorumu; gelecek ile ilgili cevaplar bulmak için kullanılan İncil yorumu; tinsel mutluluk devamı...
 • Hebrew Bible: Tevrat, Eski Ahit, Tanach, Musevilik’te kutsal olan yazılar derlemesi (üç bölümden oluşŸan: Tevrat, Peygamberler ve Hagiographa ya da Kutsal Kitap) devamı...
 • Doğaüstü: Doğa yasalarına uymayan, doğa yasalarıyla açıklanamayan, tabiatüstü. Doğanın üstünde olan. devamı...
 • Exegesis: Yorum, tefsir, şerh, kutsal kitapların tenkitli yorumu Yorum, kutsal kitap yorumu devamı...
 • Maimonidean: Maimonides’le alakalı (ünlü Yahudi teolog) devamı...
 • Ceyhun: Tevrat’a göre cennetin dört nehrinden biri. 1. orta asya’da amu-derya’ya arap ve farslıların vermiş olduğu ad. 2. tevrat’a göre cennetin 4 nehrinden biri. devamı...
 • Altıklık Yasaları: Sap=>Sip ile SeP=>SoP biçimindeki önermelerin gevşek geçerli olduğunu dile getiren yasalar. Krş. karşıolum yasaları. devamı...

Mishneh Torah ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.