Miyoadenilat Kinaz ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Miyoadenilat Kinaz" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Miyoadenilat Kinaz" ne demek?

 1. Kaslarda bulunan, iki molekül ADP ve bir molekül Pi’den, bir molekül ATP ve AMP oluşumunu katalize eden enzim.

Miyoadenilat Kinaz nedir? İlişkili sözcükler

 • Desmolaz: Kolesterolden pregnenolon oluşumunu sağlayan, tüm steroit hormonların üretiminde hız sınırlayıcı basamağı katalize eden, mitokondrionda bulunan enzim. devamı...
 • Kinaz: Atp’den bir fosfor grubunu alıcıya taşıyan herhangi bir enzim. Hekzokinaz gibi, fosfat transfer eden enzim grubunun son eki. devamı...
 • Kreatin Kinaz: Kas ve beyin dokusunda ATP ve kreatinden, kreatin fosfat ve ADP oluşturan veya bu reaksiyonu ters yönde katalize eden, magnezyumla aktive edilen, miyokard infarktüsü ve kas hastalıklarında serumda düzeyi yükselen transferaz sınıfından bir enzim, CK, CPK, kreatin fosfokinaz. devamı...
 • DNA Helikaz: Kopyalanmadan önce bir DNA molekülündeki çift sarmalının her bir baz çiftinin birbirinden ayrılmasını katalize eden bir enzim. devamı...
 • Ligaz: İki farklı molekülü ya da aynı molekülün iki ucunu ATP’den ya da başka bir nükleosit trifosfattan sağladığı profosfat bağı (yüksek enerji bağı) ile hidroliz yoluyla birleştiren enzimler. Örnek: DNAligazlar, RNAligazlar gibi. Sentetaz. devamı...
 • Inorganik Pirofosfataz: İnorganik pirofosfat molekülünün iki adet inorganik fosfata hidrolizini katalize eden hidrolaz sınıfından bir enzim, pirofosfataz. devamı...
 • Karboksilaz: Alfa-Keto asitlerden CO2 çıkmasına ve aldehitlerin oluşmasında etkili olan bitkilerde bulunan ve dekarboksilaz türü bir enzim. Bir substrata karboksil grubunun eklenmesini katalize eden ligaz sınıfından herhangi bir enzim. devamı...
 • Sentaz: Bk. liyaz Nükleosit trifosfatları enerji kaynağı olarak kullanmayan ve moleküllerin birbirine bağlanması reaksiyonlarını katalize eden enzim. devamı...
 • UDP Glukuronil Transferaz: Karaciğer hücrelerinin mikrozomal fraksiyonunda bulunan ve glüküronik asitle birleşme olayını katalize eden enzim. devamı...
 • UDP Glukuronil Transferaz: Karaciğer hücrelerinin mikrozomal fraksiyonunda bulunan ve glüküronik asitle birleşme olayını katalize eden enzim. devamı...

Miyoadenilat Kinaz ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.