model sözlük anlamı nedir?

Sözlükte model kelimesinin manası:

 1. Resim, heykel vb. şeyler yapılırken baka baka benzetilmeye çalışılan nesne veya kimse, örnek.
 2. Bir özelliği olan nesne veya kişi.
 3. Bir sanatçıya poz veren kimse.
 4. Biçim.
 5. Örnekleri içinde toplayan dergi.
 6. Otomobil vb.nde tip
  Örnek: Eski mi eski, otuz dokuz model bir taksisi vardı. N. Cumalı
 7. Benzer, örnek.
 8. Örnek olmaya değer kimse veya şey.
 9. F formülü I yorumu altında doğru ise I yorumu F formülü için birmodeldir, formülünmodeli.
 10. Bk. örnek
 11. Bk. biçe
 12. Bk. doğrulam
 13. Bk. maket
 14. Semboller veya şekillerin tasarlanması.
 15. Bir nesnenin yapıldığı kalıp
 16. İki veya daha fazla değişken arasındaki ilişkiyi cebirsel terimlerle ifade eden bir matematiksel yapı.
 17. Bk. örnekbiçim

model ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları