Molalite ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Molalite" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Molalite" ne demek?

 1. 1000 g çözücüde çözünmüş maddenin mol sayısını esas alan çözeltinin m ile gösterilen derişim birimi.

 2. Bir kilogram çözücü madde için gerekli çözünen maddenin mol cinsinden miktarı, M.

Molalite nedir? İlişkili sözcükler

 • Molarite: Bir litre çözeltide çözünen maddenin mol sayısını esas alan çözeltinin M ile gösterilen derişim birimi. Bir litre çözeltideki çözünen maddenin mol gram sayısı, molar çözelti, molar konsantrasyon, M. devamı...
 • Normalite: Bir litre çözeltide, solutun grama eşit ağırlığının sayısı şeklinde ifade edilen bir çözeltinin yoğunluğu. Bir litre çözeltide, çözünen maddenin eşdeğergram sayısı olarak tanımlanan ve N harfi ile gösterilen bir derişim devamı...
 • Gray Gy: Si birimler sisteminde absorblanmış doz birimi, l Gy, ışınlanan maddenin bir kilogramına bir Joule enerji veren radyasyon miktarı (l Gy= 1/100 rad). devamı...
 • Titrasyon: Eş değerleme Çözelti içindeki bir maddenin derişimini bulmak için, onunla tepkime verebilen derişimi bilinen bir çözeltiden belirli hacimlerde ekleyip, tepkimenin bitim noktasını çözeltinin bazı özelliklerindeki (renk degişimi, çökme, iletkenlik v.b) devamı...
 • Kalori: Normal atmosfer basıncında, ısınma ısısı 15 °C’lik suyunkine eşit olan bir cismin, bir gramının sıcaklığını 10 °C yükseltmek için gerekli ısı miktarına eşit olan ısı birimi, ısın. Besinlerin, dokular içinde devamı...
 • Kilokalori: Büyük kalori. 1 kcal=1000 cal. devamı...
 • Uzunluk Birimi: İplik veya halatın bir kilogramının kaç metre olduğunu ifade eden, m/kg olarak gösterilen ölçü birimi. devamı...
 • Metre Dizgesi: Uzunluk birimi olarak metre, kütle birimi olarak kilogram ve zaman birimi olarak saniyeyi alan ve tüm doğabilim birimlerini bunlardan türeten ondalık birimler dizgesi. Uzunluk birimi olarak metre, kütle birimi olarak devamı...
 • Nişasta Değeri: Yemlerin her bir sindirilebilir organik besin maddelerinin, gelişmesini tamamlamış olan iğdiş edilmiş sığırların vücudunda yapabildiği yağ miktarıyla saf ve susuz nişastanın yaptığı yağ miktarının karşılaştırılması suretiyle bulunan, 100 kilogram yemde ifade edilen ve 1000 nişasta birimine eşit olan değer. Her kilogram saf nişastanın hesaplanan 2. 36 kilo kalori net enerji değeri, ND. devamı...
 • Eşdeğer Gram: Bir öğenin 1 atom-gram (1,008 g.) hidrojenle ya da yarım atom-gram (8,000 g.) oksijenle birleşebilecek niceliği. Gram cinsinden bir maddenin eşdeğer kütlesi. devamı...

Molalite ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.