Molekül Ağırlığı ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Molekül Ağırlığı" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Molekül Ağırlığı" ne demek?

 1. Bk. özdecik ağırlığı

 2. Molekülü oluşturan tüm atomların ağırlıkları toplamını gösteren bağıl sayı. (Molekül kütlesi ya da molekül tartısı da denir.)

 3. Bir moleküldeki atomların ağırlıklarının toplamı.

Molekül Ağırlığı nedir? İlişkili sözcükler

 • Molekül Yapısı: Molekülü oluşturan atomların yapı içindeki konumları. devamı...
 • Molekül Gram: Bir bileşikteki öğelerin atomsal kütle birimi olarak verilen atom ağırlıkları toplamının, gram türünden yazılan kütle niceliği. (Kısaltılarak mol denir.) devamı...
 • Zincir Izomerisi: Karbon bileşiklerinde görülen moleküldeki karbon atomları sayısı arttıkça karbon atomları arasındaki bağlanma düz zincir veya dallanmış zincir şeklinde olabilen ve farklı karbon iskeletine sahip olan bir tip molekül izomerisi. devamı...
 • Aktifleşmiş Molekül: Aktive olmuş molekül; yüksek enerjili fosfat bağı yüklenmiş ve böylece diğer bir molekülle kendiliğinden birleşmeye hazır bir molekül. devamı...
 • Van Der Waals Kuvvetleri: Dipol dipol etkileşimlerinde dağıtıcı, uyarıcı ya da yönlendirici özellik gösteren, proteinlerde, molekülün iki atomu birbirine çok yakın olduğu zaman zayıf, kovalent olmayan bağlar teşkil eden, atomlar ve moleküller arasındaki çekici ve itici kuvvetler. devamı...
 • Joule Yasası: Bir I akımı tarafından üretilen ısı, RI2t’ye eşitir.I akım, t akımın aktığı zaman, R devrenin direnci . Bir gazın iç enerjisi, hacim sabit kalırsa, sıcaklıkla değişmez. Bir bileşiğin moleküler ısısı, devamı...
 • Dev Molekül: Çok büyük sayıda atom yada yükünlerden oluşan, molekül ağırlıkları binden büyük olan özdeklerin en küçük birimi. devamı...
 • Olasılık önkoyutları: Olasılık kuramının tanımsal temelini oluşturan önsayıtlar. Buna göre bağdaşmaz sonuçlar veren bir denemede: 1- Bir olayın olasılığı artı belirtimli bir sayıdır. 2-Tüm olanaklı bağdaşmaz sonuçların olasılıkları toplamı 1(bir)’dir. 3- Bağdaşmaz olaylardan birinin yada ötekinin gerçekleşme olasılığı onların ayrı ayrı olasılıkları toplamına eşittir. devamı...
 • Molekül Formülü: Bileşiğin gerçek formülü. Bazı hallerde kaba formül ile molekül formülü aynı olduğu halde genelde molekül formülü, kaba formülün katlarıdır. Örneğin formaldehid için her iki formül aynı olduğu halde, asetik asit için kaba formül CH2O, molekül formülü ise C2H4O2’dir. devamı...
 • Yapısal Formül: Bileşikteki atomların birbirine göre konumlarını veren formül. Atomların birbirleri ile ilişkilerini ve bağları gösteren formül. devamı...

Molekül Ağırlığı ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.