Molekül çekimi ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Molekül çekimi" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Molekül çekimi" ne demek?

 1. Moleküller arasındaki çekme .

Molekül çekimi nedir? İlişkili sözcükler

 • Kohezyon: Moleküller arasındaki çekim kuvveti. Yakınlık derecesi. devamı...
 • Van Der Waals Kuvvetleri: Dipol dipol etkileşimlerinde dağıtıcı, uyarıcı ya da yönlendirici özellik gösteren, proteinlerde, molekülün iki atomu birbirine çok yakın olduğu zaman zayıf, kovalent olmayan bağlar teşkil eden, atomlar ve moleküller arasındaki çekici ve itici kuvvetler. devamı...
 • Molekül çarpışması: Bir tepkimenin olması ve devam etmesi için gerekli olan moleküller arası çarpışmalar. devamı...
 • Yüzey Gerilimi: İki evre arasında ya da bir evre ile boşay arasındaki yüzeyin, birim alan başına düşen özgür erkesi. İki evre arasında ya da bir evre ile boşay arasındaki yüzeyin, birim alan devamı...
 • Van Der Waals Eşitliği: Moleküller arası itme kuvvetlerini ve moleküllerin öz hacimlerini belirten düzeltme terimleri içeren gerçek gazların hal denklemi. devamı...
 • Adsorpsiyon: Bk. yüzerme Yüzerme Moleküllerin katı devamı...
 • çekim Kromatografisi: Molekül ayırma tekniği. Özel proteinleri, belli kimyasal gruplara olan çekimleri sebebi ile, bu grupları kapsayan kolonlardan geçirerek saflaştırma tekniği. Bu teknikte sefaroz gibi moleküller çözünmeyen bir matrikse bağlanırlar, bu bağlantılara çekim gösteren moleküller tutunurlar ve böylece proteinler saf olarak elde edilirler. Affinité kromatografisi. devamı...
 • Aktifleşmiş Molekül: Aktive olmuş molekül; yüksek enerjili fosfat bağı yüklenmiş ve böylece diğer bir molekülle kendiliğinden birleşmeye hazır bir molekül. devamı...
 • Affinite: İlgi duyan, eğilimi olan. Karşılıklı etkileşme değeri göz önüne alındığında, iki molekül arasındaki bağlanma gücü. devamı...
 • Zayıf Bağlar: Hücrede, moleküller arasında önemli etkileşimlere aracılık eden, kopmaları için fazla enerjiye gerek olmayan, kovalent olmayan bağlar. İyonik bağlar, hidrojen bağları, van der Waals bağları gibi. Hücrede moleküller arasında önemli etkileşimlere devamı...

Molekül çekimi ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.