Molla Cami ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Molla Cami" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Molla Cami" ne demek?

 1. (Bak: Cami) (Osmanlıca’da yazılışı: molla câmi)

Molla Cami nedir? İlişkili sözcükler

 • Cami: Müslümanların namaz kılmak için toplandıkları yer. Toplayan, bir araya getiren, bir arada bulunduran Örnek: Umumi kütüphane, ilmin, edebiyatın her şubesine ait kitapları cami olmak lazım gelir. Z. Gökalp (Mimarlık) Müslümanların içinde toplanıp tapındıkları devamı...
 • Mevlana Cami: (Bak: Cami) devamı...
 • Niyazii Mısrı: (Mi: 1618 – 1694) Malatya’nın Soğanlı köyünde doğdu. Şair ve tasavvufçu olup Halveti tarikatının Niyaziye veya Mısriye şubesini kurmuştur. Mısır’da Cami-ül-Ezher’de tahsil gördü. 1646’da İstanbul’a döndü ve Sokollu Mehmed Paşa Medresesinde irşada başladı. Eserlerinden bazıları şunlardır: Risale-i Hasaneyn, Mevaid-ül İrfan ve Avaid-ül İhsan, Hidayet-ül İhvan, Mektubat gibi eserleri ve bir de şiirlerini cami’ divanı vardır. devamı...
 • Icarei Faside: İn’ikad şartlarını cami’ olduğu halde sıhhat şartlarını tamamen veya kısmen cami olmayan icaredir. Bu, aslen meşru olduğu halde vasfen meşru bulunmamış olur. Binaenaleyh böyle bir icareyi mucir ile müstecirden herhangi biri fesh edebilir. (Osmanlıca’da yazılışı: icare-i fâside) devamı...
 • Ayasofya: İstanbul’daki bu ilk kilisenin açılış resmi Mi : 325 tarihinde yapılmıştır. 513 senesi Ocak ayının 13-14. gecesi bir yangın esnası bina kamilen yanmış. O zaman İmparator Justinyanus yeniden yaptırmış. 573 de binanın resm-i küşadı yapılmıştır.Osmanlılarca 29 Mayıs 1453’de İstanbul fethedilince Fatih Sultan Mehmed yaya olarak Kiliseye girmiş ve müezzine ezan okutarak maiyeti ile beraber namaz devamı...
 • Mabed: Bk. tapınak (Mabet) (İsm-i mekan) İbadet edilen yer. (Mescid, cami gibi) (Osmanlıca’da yazılışı: ma’bed) devamı...
 • Cami Mimarisi: islam mimarîsinin en önemli yapı türü olan cami, dönemlere ve yerel özelliklere göre bazı farklılıklar gösterse de, bir ibadethane olarak işlevine uygun bir tarzda biçimlenmiştir. büyük bir cami, genel olarak kendisini konut alanlarından ayıran, bir dış avluya (harim) sahiptir. dış avluyu çevreleyen taş duvarlarda madenî şebekeli pencereler bulunur. dış avluyu kuzey duvarının tam ortasında, devamı...
 • Icarei Münakide: Bey’ide olduğu gibi in’ikad şartlarını tamamen cami’ olan icaredir. (Osmanlıca’da yazılışı: icare-i mün’akide) devamı...
 • Mullah: Molla. Molla devamı...
 • Mollalık: Molla olma durumu. devamı...

Molla Cami ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.