Monetary Resource ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Monetary Resource" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Monetary Resource" ne demek?

 1. Parasal kaynak

Monetary Resource nedir? İlişkili sözcükler

 • Hot Money: Parasal kaynak, dış kaynaklı sermaye devamı...
 • Financing Channels: Fonlama kanalları, parasal kaynak, bir işŸletme için para kazanma yolları devamı...
 • Gossipry: Dedikodu, hoşŸbeşŸ, söylenti, diğŸer insanların özel ilişŸkileri hakkında olan boşŸ konuşŸma; bir kişŸi ve ona parasal kaynak sağŸlayanlar ile arasındaki yakınlık; manevi ilişŸki veya yakınlık; benzersiz yakınlık devamı...
 • Resource: Kaynak Çare Dayanak devamı...
 • Weld: Küçük muhabbetçiçeği, bot Kızdırıp kaynak yapmak, kaynatmak devamı...
 • Bürokrasinin Ekonomi Kuramı: Hükümet birimlerinin bütçeyi maksimum yapacak şekilde davranacaklarını varsayan ve bütçe büyüklüğü ile bürokratların elde edeceği parasal ve parasal olmayan yararların arasında bir ilişki kuran model. devamı...
 • Monetary Standard: Parasal standard devamı...
 • Monetary Standard: Parasal standard devamı...
 • Kaynak Fiş: Katalogda yer alacak fişlerin başlıklarının belli bir düzende olmasını sağlamak için hazırlanan fiş. bkz. kaynak dizim, yazar kaynak dizimi, konubaşlığı kaynak dizimi. devamı...
 • Kaynak Dizim: Kaynak fişlerin türlerine göre bir araya getirilmesi sonucunda ortaya çıkan dizim. a. bkz. kaynak fiş, yazarkaynak dizimi, konubaşlığıkaynak dizimi. devamı...

Monetary Resource ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.