monoklin sözlük anlamı nedir?

Sözlükte monoklin kelimesinin manası:

  1. (Yun. monos: tek; kline: yatak) 1. Her çiçekte stamenlerin ve pistilin bulunması. 2. Aynı hifa üzerinde gelişen anteridyum ve oogonyuma sahip olma.

monoklin ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları