Monomer ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Monomer" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Monomer" ne demek?

 1. Bk. tekiz

 2. (Yun. monos: tek; meros: parça) Birim yapı; özellikle organik molekülleri oluşturan birini yapıların her biri. Amino asitlerin proteinlerinmonomerleri olduğu gibi.

 3. Kendisi ile veya farklı moleküllerle polimer oluşturma eğiliminde olan kimyasal madde.

 4. Daha küçük birimlere ayrılamayan bir ünite, yapı taşları, protomer.

 5. Polimerleri oluşturan alt üniteler veya yapılar.

 6. Organik molekülleri oluşturan birim yapıların her biri.

Monomer nedir? İlişkili sözcükler

 • Dehidrasyon Sentezi: Küçük moleküllerin aralarından su çıkararak daha büyük molekülleri oluşturmaları. Örnek: Amino asitlerin peptitleri oluşturması gibi. devamı...
 • Makromolekül: İçinde genellikle pek çok kere tekrarlanan atom gruplarından meydana gelmiş bir veya birçok yapısal motif bulunan molekül. Bk. iriözdecik devamı...
 • R Grubu: Herhangi bir alkil grubunu gösteren bir kısaltma. Herhangi bir organik bileşiği göstermek için daha genel anlamda kullanılan bir kısaltma. Amino asitlerin R grubu gibi. devamı...
 • Ara Metabolizma: Hücredeki temel yapı taşları olan monosakkaritlerin, amino asitlerin, nükleotitlerin ve benzerlerinin büyük moleküllere dönüştürüldüğü metabolik yol. İntermedyer metabolizma. Monosakkarit, aminoasit ve nükleotit gibi hücredeki temel yapı taşlarının büyük moleküllere dönüştürüldüğü devamı...
 • Uzameşiz: Bir molekülü oluşturan atomların uzayda değişik konumlarda bulunmasıyla oluşan eşizlerin her biri. (Bu tür eşizlik bakışımsız konumdaki iki ya da daha çok karbon atomu içeren organik özdeklerde gözlenir.) devamı...
 • Solvat: Solvasyon sonucunda, çözünen iyon veya moleküllerin çözücü molekülleri ile oluşturduğu iyonik [Cr(NH3)6]3+veya moleküler kompleks. devamı...
 • Hücre Yapışma Molekülleri Cam: Hücreleri hücrelere ve hücreleri matrikse bağlayan, hücre içine doğru zarı geçerek hücre iskeletine bağlanan ve hücre hareketini sağlayan, bir ya da birden fazla ligand bağlayan, zar üzerinde genellikle gruplar oluşturan ve tutunmayı artıran zara bağlı, N-CAM, CD antijenleri gibi immünoglobülin grubu, E, P, N kaderin gibi kaderin grubu, LFA-1, Mac-1, PS antijenleri, VLA antijenleri gibi devamı...
 • Kodon: Protein sentezi için gerekli bilgiyi taşıyan mRNA da bir amino asidi temsil eden peş peşe üç nükleotitten (triplet) oluşan grup. Bilinen 64kodondan 61 tanesi amino asitlerin her biri için özel, üç tanesi ise polipeptit sentezini bitirmek içindir. Triplet. devamı...
 • Sterik Engel: Aynı moleküldeki komşu grupların uzaydaki konumları sebebiyle, o-sübstitüe aromatik asitlerin, p- sübstitüe aromatik asitlere oranla daha zor esterleşmesindeki gibi, bir kimyasal tepkimeyi geciktirmesi, veya bifenil molekülünde 2,2′ konumundaki grupların halkanın dönüşünü engellediği gibi bir dönüşü engellemesi. devamı...
 • Kollajen Iplikler: Bağ dokusunun temel maddesinde en çok bulunan, asit boyalarla boyanan, üç adet iplik biçimli tropokollajen molekülünden oluşan ve fibroblastlar tarafından sentezlenen iplik türü, kollajen lif. Bu moleküllerin kimyasal yapıları, amino asitlerin türleri ve diziliş sıraları birbirinden farklıdır. devamı...

Monomer ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.