monomer sözlük anlamı nedir?

Sözlükte monomer kelimesinin manası:

  1. Bk. tekiz
  2. (Yun. monos: tek; meros: parça) Birim yapı; özellikle organik molekülleri oluşturan birini yapıların her biri. Amino asitlerin proteinlerinmonomerleri olduğu gibi.
  3. Kendisi ile veya farklı moleküllerle polimer oluşturma eğiliminde olan kimyasal madde.
  4. Daha küçük birimlere ayrılamayan bir ünite, yapı taşları, protomer.
  5. Polimerleri oluşturan alt üniteler veya yapılar.
  6. Organik molekülleri oluşturan birim yapıların her biri.

monomer ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları