Monothelitism ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Monothelitism" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Monothelitism" ne demek?

 1. İsa’nın iki alemli tek bir amacı olan kişŸi olduğŸu öğŸretisi (Hristiyanlık)

Monothelitism nedir? İlişkili sözcükler

 • Bağıntıcılık: Bağıntılılık öğretisi, özellikle bilginin bağıntılı olduğunu ileri süren her türlü felsefe öğretisi, görecelik, izafiye, rölativizm. Saltık bilginin olamayacağını, bütün bilgimizin göreli olduğunu; gerçeğin gözlemcinin bakış açısına, gözlenen nesneye, olaya ve devamı...
 • Hazcılık: Zevki, insan hayatının tek değer ve amacı sayan, haz veren her şeyin iyi olduğunu kabul eden öğreti, hedonizm. Hazza, fiziksel zevke hastalık derecesinde düşkünlük, hedonizm. devamı...
 • The Principles Of Christianity: HristiyanlığŸIn prensipleri, Hristiyanlık dininin temel inanışŸları devamı...
 • The Christian Church: Hristiyan Kilisesi, Hristiyanlık dini; HristiyanlığŸın liderleri devamı...
 • Erekbilim: Evreni ereklerle araçlar arasında bir ilişkiler dizgesi olarak gören felsefe öğretisi. Yalnızca insan eylemlerinin değil, tarih ve ve doğa olaylarının da, bütünün olduğu gibi tek tek olayların da ereklerle belirlenmiş devamı...
 • Nasrani: Hristiyan, İsevi. Hristiyanlıkla alakalı ve ona mensub olan. Hristiyanlardan olan. (Bak: Nasara) devamı...
 • Evrimci Etik: Organik değişimleri açıklamak amacıyla geliştirilmiş olan biyolojik evrim kuramını temel alan, insanı da içine alan canlı doğanın olduğu kadar, sosyal alanın da evrimle oluştuğunu, bu evrimin itici gücünün ise yaşama kavgası ve bunun sonucu ortaya çıkan doğal ayıklanma olduğunu ileri süren görüş. devamı...
 • Değerli Nesneler öğretisi: İyi olan, değerli olan şeylerin nitelik ve aşama düzenini araştıran felsefe öğretisi. devamı...
 • Seventh Day Adventists: Yedinci gün inananı, hz. İsa’nın ikinci kez doğŸumunun yakın olduğŸuna inanan Hristiyanlık mezhebi devamı...
 • Dekartçılık: Descartes’ın felsefesi. Descartes’ın öğretisi, Kartezyenizm. devamı...

Monothelitism ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.