Moratorium ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Moratorium" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Moratorium" ne demek?

 1. Buhranlı zamanlarda borcun ödenmesini geciktirme hakkı, moratoryum

 2. Resmi geciktirme.

 3. Borçların ertelenmesi, moratoryum

Moratorium nedir? İlişkili sözcükler

 • Borç Takası: Borcun azaltılması, ertelenmesi ve yeniden finansmanını kapsayan borcun miktarı, vade yapısı ve borçlanma koşullarını değiştiren tüm işlemler. krş. borcun yeniden finansmanı devamı...
 • Yüklenci: Borçlu adına alacaklıya karşı borcun ödenmesini sağlamayı üstüne alan kişi. devamı...
 • Deferral Of Debt Repayment: Borcun geri ödenmesinin ertelenmesi, borcun geri ödenmesinin geciktirilmesi devamı...
 • Climacteric: Buhranlı yaş devresi Menopoz, adet kesilmesi devamı...
 • Güvence Mektubu: Bir işin yapılması, bir malın teslimi veya bir borcun ödenmesini taahhüt eden kişiler adına taahhütlerine bağlı kalmalarını güvence altına almak üzere bankalarca düzenlenip verilen belge. krş. yerel güvence devamı...
 • Taksit: Bir borcun belli zamanlarda ödenmesi gerekli olan parçalarından her biri Örnek: Sen nasıl olsa memursun, taksitle her şeyi alabilirsin. Ç. Altan Ödence. devamı...
 • Papal Bull: Resmi Papalık mektubu, Papa’nın konular hakkındaki resmi açıklaması devamı...
 • Toll: Çanı ağır ağır çalmak (saat) çalmak devamı...
 • Late: Alın, cebhe. (Osmanlıca’da yazılışı: lat’e) Geç, muayyen zamandan sonra devamı...
 • Fakahetlu: Evvelce müftüler hakkında kullanılmış olan resmi bir lakab. (Osmanlıca’da yazılışı: fakahetlû) devamı...

Moratorium ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.