Moreover ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Moreover" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Moreover" ne demek?

 1. Bundan başka, bundan fazla, üstelik.

 2. Bundan başka, dahası, üstelik, bir de, diğer taraftan

Moreover nedir? İlişkili sözcükler

 • Besides: Bundan başka, ayrıca, yanı sıra Üstelik: (edat) -den gayri, -den hariç. devamı...
 • Farther: Daha uzak, daha uzun, öteki, ötedeki Daha uzakta, daha ötede, daha ilerde devamı...
 • üstelik: Üste verilen şey, fark. Güçlü, kuvvetli, sağlam Örnek: Benim sesim ondan daha üsteliktir! O. C. Kaygılı Ayrıca, bir de, bundan başka Örnek: Üstelik bu sene dimağımda büyük bir yorgunluk duyuyorum. A. Ş. Hisar devamı...
 • Anymore: Artık Daha fazla. Daha fazla, devamı...
 • Karşılaştırma Derecesi: Daha, çok, fazla, ziyade vb. kelimelerle kavramların karşılaştırılıp üst derecede gösterilmesi. Daha, çok, fazla, ziyade gibi sözcüklerle kavramların karşılaştırılıp üst derecede gösterilmesi: Ondan daha güzel çocuk görmedim; Daha uygun fiyat devamı...
 • Anlam Dereceleri: Bir niteliği anlatan kelime ya ufak, büyük gibi YALIN (Positif) bir şekilde kullanılır, veya derece belirten az ufak (AZLIK DERECESİ, Détraetif , ufarak, ufakça (OLDUKÇALIK DERECESİ, Comparatif absolu), ufacık, fek ufak, çok ufak (OBARTMA DERECESİ, Superlatif absolu, Ampliatif, Elatif ou Fanx-su-perlatif), aşın ufak, fazla ufak (AŞIRILIK DERECESİ, (Excessif) gibi şekiller alabilir. Bunlarda açık bir ölçüştürme devamı...
 • The More: Daha fazla, – dereceye kadar, kadar, daha (iki şŸey arasındaki bağŸlantıyı belirtmek için kombinasyon içerisinde kullanılan, ör. “daha çok çalışŸırsan, daha iyi yaparsın” veya “daha çok alışŸtırma yaparsan daha iyi çalarsın”) devamı...
 • Badema: Bundan sonra, bundan böyle Örnek: Ve badema kâra ortak olmadığımızı, bütün paranın bana ait olduğunu söyledi. S. F. Abasıyanık (Minba’d, fimaba’d) Ondan sonra. Bundan sonra. Bundan böyle. (Osmanlıca’da yazılışı: ba’dema) devamı...
 • Doyumsuzluk Varsayımı: Daha çok mal daha azdan iyidir, diğer bir deyişle daha çok mal daha az maldan daha fazla fayda sağladığı varsayımı. devamı...
 • Outpoint: Açık farkla yenmek, daha fazla orsa seyri yapmak, daha fazla puan almak devamı...

Moreover ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.