morfin sözlük anlamı nedir?

Sözlükte morfin kelimesinin manası:

  1. Afyonda % 10 oranında bulunan, uyuşturucu özelliği olan önemli bir alkaloit.
  2. Afyonun bileşiminde bulunan uyuşturucu etkiye sahip temel alkaloit.
  3. Afyonun esas alkoloit maddesi. Tıbbî olarak ağrıların azaltılmasında kullanılan ve uzun süre kullanıldığında bağımlılık yapan bir madde.
  4. C17 H19 NO3 .H2O.; afyondan elde edilen ve uyuşturucu olarak kullanılan, renksiz, örüt özdek.
  5. Afyondan elde edilen hidroklorür ve sülfat tuzu biçiminde kullanılan, veteriner hekimliğinde premedikasyon, ishal, öksürük ve ağrı kesici olarak kullanılan, kedilerde kullanılması tavsiye edilmeyen narkotik bir ilaç.

morfin ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları