morfoloji sözlük anlamı nedir?

Sözlükte morfoloji kelimesinin manası:

  1. Yapı bilgisi, yapı bilimi.
  2. Biçim bilimi.
  3. Biçim bilimi
  4. (Yun. morphe: şekil; logos: bilim) Canlıların şekil ve dış yapıları ile uğraşan bilim dalı.
  5. Kristal özelliklerinin veya şekillerinin incelenmesi.
  6. Canlı organizmaların yapısının incelenmesi.
  7. Canlı ve cansız varlıkların dış görünüş, form ve yapılarını inceleyen bilim dalı.

morfoloji ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları