Morula ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Morula" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Morula" ne demek?

 1. Yumurta hücresinin embriyo oluşurken gelişerek aldığı ilk biçim, blastula.

 2. Üç günlük öndölüt

 3. Döllenmiş yumurtanın segmentasyonu sırasında oluşan ve hücrelerin dut gibi bir arada bir topluluk teşkil ettiği embriyo safhası.

 4. Zigot oluşumunu izleyen dönemde biçimlenen çok hücreli dut benzeri oluşum, dutcuk. İnsanlarda morula 9

 5. Döllenmiş yumurtanın segmentasyonu sırasında oluşan ve hücrelerin dut gibi bir topluluk oluşturduğu embriyo evresi.

Morula nedir? İlişkili sözcükler

 • Morula: Yumurta hücresinin embriyo oluşurken gelişerek aldığı ilk biçim, blastula. Üç günlük öndölüt devamı...
 • Blastulasyon: Embriyonun segmentasyonu sırasında, blastula evresinde, blâstomerlerin embriyo yüzeyine sıralanarak blastoderm adını alan epitel katmanını oluşturmaları. Embriyo oluşumunun blastula evresinde blastomerlerin embriyo yüzeyinde sıralanması, blastula oluşumu. devamı...
 • Amfimorula: değişik büyüklükte hücrelerin oluşturduğu morula devamı...
 • Erken Blastosit: Embriyonik gelişmenin morula evresinden sonra blastosit oluşumundan başlayıp sarkma (hatching) evresinde bulunan embriyo devamı...
 • Bölütlenme: Döllenmiş yumurtanın blastulayı oluşturuncaya dek art arda bölünmesi. Yarıklanma. devamı...
 • Yumurtalık Gebeliği: Döllenmiş yumurtanın gelişmesini yumurtalık üzerinde sürdürmesi biçiminde görülen döl yatağı dışı gebelik, ovaryum gebeliği. devamı...
 • Blastogenezis: Döllenmeyle başlayan, blastositin zona pellucidadan sarkmasıyla son bulan, döllenmiş yumurtanın hücresel bölünme aşamalarını gerçekleştirdiği dönem. devamı...
 • Blastomer: (Yun. blastos: tomurcuk; meros: parça) Blâstuladablâstomer tabakasını meydana getiren hücrelerin her biri. Morula ve blastulayı oluşturan, ileride embriyoyu biçimlendirecek olan farklılaşmamış hücrelerden her biri. devamı...
 • Blastosist: (Yun. blastos: tomurcuk; kystis: kese) Memelilerde döllenmiş yumurtanın peş peşe bölünerek uterus boşluğuna ulaştıktan sonraki ilk farklılaşmış hâli. Dışta hücrelerden oluşmuş bir kılıf (trofoblâst) ile gelişmenin ileri safhalarında embriyoyu meydana getirecek olan küçük bir hücre kitlesini kapsar. devamı...
 • Dış Gebelik: Döllenmiş bir yumurtanın döl yatağı dışında oluşması ve gelişmesi. Döl yatağı dışı gebelik. devamı...

Morula ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.