move

move: ifadesinin İngilizce ve Türkçe Anlamı

“Move” ifadesi, İngilizce’de “hareket etmek, yer değiştirmek, taşımak” gibi anlamlara gelir. Türkçe’de ise “hareket etmek, yer değiştirmek, taşımak, götürmek, getirmek” gibi anlamlara gelir.

“Move” ifadesi, hem fiziksel hareketleri hem de soyut hareketleri ifade etmek için kullanılabilir. Örneğin, bir kişinin yürüyüşü, koşması veya dans etmesi fiziksel hareketlerdir. Bir fikrin veya düşüncenin yayılması veya değişmesi ise soyut hareketlerdir.

“Move” ifadesi, ayrıca, bir şeyi bir yerden başka bir yere taşımak anlamında da kullanılır. Örneğin, bir mobilyayı odadan odaya taşımak veya bir eşyayı bir kutudan başka bir kutuya taşımak gibi.

“Move” ifadesi, birçok farklı bağlamda kullanılabilir. Örneğin, bir kişinin evini değiştirmesi, bir şirketin ofisini değiştirmesi veya bir ülkenin başkentini değiştirmesi gibi.

“Move” ifadesi, ayrıca, bir şeyi etkilemek veya değiştirmek anlamında da kullanılır. Örneğin, bir kişinin fikrini değiştirmek, bir şirketin politikasını değiştirmek veya bir ülkenin yasalarını değiştirmek gibi.

“Move” ifadesi, birçok farklı deyim ve kalıpta da kullanılır. Örneğin, “make a move” (harekete geçmek), “on the move” (hareket halinde olmak), “move on” (ilerlemek), “move up” (yükselmek) gibi.

“Move” ifadesinin örnek cümleleri:

 • The car moved slowly down the street. (Araba sokakta yavaşça hareket ediyordu.)
 • The dancer moved gracefully across the stage. (Dansçı sahnede zarifçe hareket ediyordu.)
 • The company moved its headquarters to a new city. (Şirket merkezini yeni bir şehre taşıdı.)
 • The government moved to ban the sale of cigarettes. (Hükümet sigara satışını yasaklamak için harekete geçti.)
 • The team made a move to sign a new player. (Takım yeni bir oyuncu transfer etmek için harekete geçti.)
 • The company is on the move and is expanding rapidly. (Şirket hareket halinde ve hızla büyüyor.)
 • We need to move on from this and focus on the future. (Bundan ilerlememiz ve geleceğe odaklanmamız gerekiyor.)
 • She moved up the corporate ladder quickly and became a manager. (Şirket merdivenlerini hızla tırmandı ve yönetici oldu.)

“Move” ifadesinin Türkçe karşılıkları:

 • hareket etmek
 • yer değiştirmek
 • taşımak
 • götürmek
 • getirmek
 • etkilemek
 • değiştirmek

Yayımlandı

kategorisi