muamele etmek ne demek

Muamele Etmek

İngilizce Anlamı:

 • To treat
 • To deal with
 • To handle
 • To behave toward
 • To conduct oneself

Türkçe Anlamı:

 • Davranmak
 • İşlem yapmak
 • Ele almak
 • Karşılamak
 • Yönetmek

Muamele Etmek İle İlgili Örnek Cümleler:

 • Doktor hastayı nazikçe muamele etti.
 • Müdür çalışanlarına adil bir şekilde muamele etti.
 • Öğretmen öğrencilerine sabırlı bir şekilde muamele etti.
 • Satıcı müşteriye saygılı bir şekilde muamele etti.
 • Şirket çalışanlarına iyi bir maaş ve yan haklarla muamele etti.

Muamele Etmek İle İlgili Deyimler ve Atasözleri:

 • Muamele görmeyen, muamele görmeyeni anlamaz.
 • Muamele görmeyen, muamele görmeyenin halinden anlamaz.
 • Muamele görmeyen, muamele görmeyenin derdini bilmez.
 • Muamele görmeyen, muamele görmeyenin acısını çekmez.
 • Muamele görmeyen, muamele görmeyenin yarasını saramaz.

Muamele Etmek İle İlgili Terimler:

 • Muamele: Bir kişiye veya şeye karşı davranış biçimi.
 • Muameleci: Bir kişiye veya şeye karşı belirli bir şekilde davranan kişi.
 • Muamelecilik: Bir kişiye veya şeye karşı belirli bir şekilde davranma eğilimi.
 • Muamele görmek: Bir kişi veya şey tarafından belirli bir şekilde davranılmak.
 • Muamele etmek: Bir kişiye veya şeye belirli bir şekilde davranmak.

Muamele Etmek İle İlgili Ek Bilgiler:

 • Muamele etmek, bir kişiye veya şeye karşı davranış biçimi anlamına gelir.
 • Muamele etmek, olumlu veya olumsuz olabilir.
 • Muamele etmek, bir kişinin veya şeyin duygularını, düşüncelerini ve davranışlarını etkileyebilir.
 • Muamele etmek, bir kişinin veya şeyin hayatını etkileyebilir.
 • Muamele etmek, bir toplumun veya kültürün değerlerini yansıtabilir.

Yayımlandı

kategorisi