muaviye sözlük anlamı nedir?

Sözlükte muaviye kelimesinin manası:

  1. emevi devletinin ilk hükümdarı olup hind ve ebu süfyan'ın oğludur. mekke'de doğmuştur. hz. peygamber (s.a.s.)'in kayınbiraderi ve vahiy katibidir
  2. (Mi: 603 - 682) Sahabe-i Kiramdan olup Şam'da yirmi seneden ziyade valilik yaptı, sonra hilafetini ilan etti. Yirmi sene de halifelik yaptı. Resul-i Ekrem Aleyhissalatu Vesselamın kayın biraderi ve vahiy katibi idi. Beni Ümeyye sülalesinden olan bu zattan itibaren İslam Devletine, Emevi Devleti denmiştir. (Bak: Emevi Devleti)(Eğer denilse: Neden hilafet-i İslamiye Al-i Beyt-i Nebevide takarrur etmedi? Halbuki en ziyade layık ve müstehak onlardı?El-Cevab: Saltanat-ı dünyeviye aldatıcıdır. Al-i Beyt ise hakaik-ı İslamiyeyi ve ahkam-ı Kur'aniyeyi muhafazaya memur idiler. Hilafet ve saltanata geçen, ya Nebi gibi masum olmalı veyahud Hulefa-i Raşidin ve Ömer ibn-i Abdulaziz-i Emevi ve Mehdi-i Abbasi gibi harikulade bir zühd-i kalbi olmalı ki; aldanmasın. Halbuki, Mısır'da Al-i Beyt namına teşekkül eden Devlet-i Fatımiyye hilafeti ve Afrikada Muvahhidin hükümeti ve İranda Safeviler devleti gösteriyor ki; saltanat-ı dünyeviye Al-i Beyte yaramaz, vazife-i asliyesi olan hıfz-ı dini ve hizmet-i İslamiyeti onlara unutturur. Halbuki saltanatı terk ettikleri zaman, parlak ve yüksek bir surette İslamiyete ve Kur'ana hizmet etmişler. M.)

muaviye ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları