mücessem ne demek

Mücessem: İngilizce ve Türkçe Anlamı

İngilizce Anlamı:

 • Embodied
 • Incarnated
 • Personified
 • Materialized
 • Tangible

Türkçe Anlamı:

 • Somutlaşmış
 • Cisimleşmiş
 • Kişileştirilmiş
 • Maddeleşmiş
 • Elle tutulur

Mücessem Kelimesinin Kökeni ve Kullanımı

“Mücessem” kelimesi, Arapça “cesem” (cisim) kelimesinden türemiştir ve “cisimleşmiş, somutlaşmış” anlamına gelir. Türkçede, soyut kavramları somut bir şekilde ifade etmek için kullanılır.

Mücessem Kelimesinin Çeşitli Kullanım Alanları

Mücessem kelimesi, çeşitli bağlamlarda kullanılabilir:

 • Felsefe: Soyut kavramların fiziksel bir forma bürünmesi.
 • Edebiyat: İnsan olmayan varlıkların veya soyut kavramların insan özellikleriyle donatılması.
 • Sanat: Soyut fikirlerin veya duyguların fiziksel bir ortamda ifade edilmesi.
 • Din: Tanrı’nın veya kutsal varlıkların fiziksel bir formda tezahür etmesi.
 • Psikoloji: Zihinsel süreçlerin veya duyguların fiziksel belirtilerle ifade edilmesi.

Mücessem Kelimesinin Örnekleri

 • “Aşk, mücessem bir duyguydu; kalbinde bir ateş gibi yanıyordu.”
 • “Sanatçı, öfkesini mücessem bir heykelde ifade etmişti.”
 • “Tanrı, İsa Mesih’te mücessem olmuştu.”
 • “Korku, yüzünde mücessem bir ifade olarak belirdi.”
 • “Bilinçaltı zihni, rüyalarda mücessem bir şekilde kendini gösterir.”

Mücessem Kelimesinin Eş Anlamları ve Zıt Anlamları

Eş Anlamları:

 • Somut
 • Cismani
 • Maddi
 • Elle tutulur

Zıt Anlamları:

 • Soyut
 • Manevi
 • Ruhsal
 • Hayali

Mücessem Kelimesinin Önemi

Mücessem kelimesi, soyut kavramları somut bir şekilde ifade etmemize olanak tanıyarak iletişimimizi zenginleştirir. Soyut fikirleri daha anlaşılır ve ilişkilendirilebilir hale getirmemize yardımcı olur. Ayrıca, sanat, edebiyat ve din gibi alanlarda yaratıcılığı ve ifadeyi teşvik eder.

Sonuç

“Mücessem” kelimesi, soyut kavramların somut bir şekilde ifade edilmesini ifade eden çok yönlü bir kelimedir. Felsefeden sanata, dinden psikolojiye kadar çeşitli bağlamlarda kullanılır. Mücessem kelimesinin anlaşılması, iletişimimizi geliştirmemize, yaratıcılığımızı beslememize ve dünyayı daha derin bir şekilde anlamamıza yardımcı olur.


Yayımlandı

kategorisi