müddet anlamı

Müddet Anlamı: Kapsamlı Bir İngilizce-Türkçe İnceleme

Giriş

“Müddet” kelimesi, hem İngilizce hem de Türkçe’de yaygın olarak kullanılan çok yönlü bir terimdir. Süre, zaman aralığı veya belirli bir eylemin veya durumun devam ettiği süre gibi çeşitli anlamlara gelebilir. Bu makale, “müddet” kelimesinin İngilizce ve Türkçe’deki kapsamlı bir incelemesini sunarak, anlamlarını, kullanımlarını ve ilgili ifadeleri derinlemesine inceleyecektir.

İngilizce Anlamı

İngilizce’de “müddet” kelimesinin karşılığı “duration” kelimesidir. “Duration” kelimesi, bir şeyin ne kadar sürdüğünü veya devam ettiğini ifade eder. Örneğin:

 • The duration of the concert was two hours. (Konserin süresi iki saatti.)
 • The duration of the project is expected to be six months. (Projenin süresinin altı ay olması bekleniyor.)

“Duration” kelimesi ayrıca, bir şeyin ne kadar sürdüğünü veya devam ettiğini ölçmek için kullanılan bir isim olarak da kullanılabilir. Örneğin:

 • The duration of the flight was five hours. (Uçuşun süresi beş saatti.)
 • The duration of the warranty is one year. (Garantinin süresi bir yıldır.)

Türkçe Anlamı

Türkçe’de “müddet” kelimesi, bir şeyin ne kadar sürdüğünü veya devam ettiğini ifade eder. “Müddet” kelimesi ayrıca, belirli bir eylemin veya durumun devam ettiği süreyi de ifade edebilir. Örneğin:

 • Konserin müddeti iki saatti. (Konserin süresi iki saatti.)
 • Projenin müddeti altı ay olarak belirlendi. (Projenin süresi altı ay olarak belirlendi.)

“Müddet” kelimesi ayrıca, bir şeyin ne kadar sürdüğünü veya devam ettiğini ölçmek için kullanılan bir isim olarak da kullanılabilir. Örneğin:

 • Uçuşun müddeti beş saatti. (Uçuşun süresi beş saatti.)
 • Garantinin müddeti bir yıldır. (Garantinin süresi bir yıldır.)

İlgili İfadeler

“Müddet” kelimesi, hem İngilizce hem de Türkçe’de çeşitli ifadelerde kullanılır. Bu ifadelerden bazıları şunlardır:

 • İngilizce:
  • For the duration of (Bir şeyin süresi boyunca)
  • Over the duration of (Bir şeyin süresi boyunca)
  • The duration of time (Zaman süresi)
 • Türkçe:
  • Müddetince (Bir şeyin süresi boyunca)
  • Müddeti boyunca (Bir şeyin süresi boyunca)
  • Zaman müddeti (Zaman süresi)

Örnek Cümleler

“Müddet” kelimesinin İngilizce ve Türkçe’deki kullanımını daha iyi anlamak için bazı örnek cümleler verilmiştir:

 • İngilizce:
  • The duration of the meeting was three hours. (Toplantının süresi üç saatti.)
  • The duration of the warranty is one year. (Garantinin süresi bir yıldır.)
  • For the duration of the project, we will be working overtime. (Projenin süresi boyunca fazla mesai yapacağız.)
 • Türkçe:
  • Konserin müddeti iki saatti. (Konserin süresi iki saatti.)
  • Garantinin müddeti bir yıldır. (Garantinin süresi bir yıldır.)
  • Müddetince çok çalışacağız. (Süresi boyunca çok çalışacağız.)

Sonuç

“Müddet” kelimesi, hem İngilizce hem de Türkçe’de yaygın olarak kullanılan çok yönlü bir terimdir. Süre, zaman aralığı veya belirli bir eylemin veya durumun devam ettiği süre gibi çeşitli anlamlara gelebilir. Bu makale, “müddet” kelimesinin İngilizce ve Türkçe’deki kapsamlı bir incelemesini sunarak, anlamlarını, kullanımlarını ve ilgili ifadeleri derinlemesine incelemiştir. Bu bilgiler, İngilizce ve Türkçe metinleri daha iyi anlamanıza ve çevirmenize yardımcı olacaktır.


Yayımlandı

kategorisi