müennesi semaı sözlük anlamı nedir?


Sözlükte müennesi semaı kelimesinin manası:

  1. Gr: Kelimenin kendisinde müenneslik edatı olmadığı halde, müennes sayılan ve öyle kullanılagelen kelime. Yed, şems... gibi. (Osmanlıca'da yazılışı: müennes-i semaî)

müennesi semaı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları