müflis bezirgn eski defterleri karıştırır sözlük anlamı nedir?

Sözlükte müflis bezirgn eski defterleri karıştırır kelimesinin manası:

  1. 1) tüccar züğürtleyince, belki bir kimsede alacağım kalmıştır diye eski defterlerini gözden geçirir; 2) vaktiyle önemli işler yapmış olanlar, düşkünlüklerinde eski durumlarını anarak, anlatarak avunmaya çalışırlar.

müflis bezirgn eski defterleri karıştırır ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları