muhabere nedir

Muhabere Nedir?

Muhabere, iki veya daha fazla kişi arasında bilgi, fikir ve duygu alışverişi sürecidir. Bu süreç, sözlü, yazılı, görsel veya işitsel olmak üzere çeşitli yollarla gerçekleştirilebilir. Muhabere, insanların birbirleriyle etkileşim kurmasını, bilgi edinmesini ve fikir alışverişinde bulunmasını sağlar.

Muhaberenin Önemi

Muhabere, insan hayatının her alanında önemli bir rol oynar. Aile içinde, arkadaşlar arasında, iş yerinde ve toplumda muhabere sayesinde insanlar birbirleriyle iletişim kurar ve etkileşimde bulunur. Muhabere, insanların birbirlerini anlamasını, işbirliği yapmasını ve ortak hedeflere ulaşmasını sağlar.

Muhaberenin Türleri

Muhabere, sözlü, yazılı, görsel veya işitsel olmak üzere çeşitli yollarla gerçekleştirilebilir.

 • Sözlü muhabere: İki veya daha fazla kişinin yüz yüze veya telefonla konuşmasıdır. Sözlü muhabere, en doğal ve yaygın muhabere türüdür.
 • Yazılı muhabere: İki veya daha fazla kişinin mektup, e-posta, rapor veya kitap gibi yazılı belgeler aracılığıyla iletişim kurmasıdır. Yazılı muhabere, sözlü muhabereye göre daha resmi ve kalıcıdır.
 • Görsel muhabere: İki veya daha fazla kişinin resim, fotoğraf, çizim veya grafik gibi görsel araçlar aracılığıyla iletişim kurmasıdır. Görsel muhabere, sözlü ve yazılı muhabereye göre daha etkili ve ilgi çekici olabilir.
 • İşitsel muhabere: İki veya daha fazla kişinin müzik, ses efektleri veya konuşma gibi işitsel araçlar aracılığıyla iletişim kurmasıdır. İşitsel muhabere, sözlü, yazılı ve görsel muhabereye göre daha duygusal ve etkileyici olabilir.

Muhaberenin Etkililiği

Muhaberenin etkililiği, çeşitli faktörlere bağlıdır. Bu faktörler şunlardır:

 • Açıklık: Muhabere mesajının açık ve anlaşılır olması gerekir.
 • Doğruluk: Muhabere mesajının doğru ve güvenilir olması gerekir.
 • Zamanlama: Muhabere mesajının doğru zamanda iletilmesi gerekir.
 • Kanal: Muhabere mesajının doğru kanal aracılığıyla iletilmesi gerekir.
 • Geri bildirim: Muhabere mesajının alıcısı tarafından geri bildirim verilmesi gerekir.

Muhaberenin Engelleri

Muhaberenin etkililiğini engelleyen çeşitli faktörler vardır. Bu faktörler şunlardır:

 • Gürültü: Muhabere mesajının iletilmesini engelleyen herhangi bir şey gürültü olarak adlandırılır. Gürültü, fiziksel (örneğin, trafik sesi), psikolojik (örneğin, dikkat dağınıklığı) veya semantik (örneğin, farklı anlamlar taşıyan kelimeler) olabilir.
 • Filtreleme: Muhabere mesajının alıcısı tarafından bilinçli veya bilinçsiz olarak değiştirilmesi veya engellenmesidir. Filtreleme, alıcının ilgi alanlarına, inançlarına ve değerlerine göre yapılır.
 • Seçici algı: Muhabere mesajının alıcısı tarafından yalnızca kendi ilgi alanlarına ve inançlarına uygun olan kısımlarının algılanmasıdır. Seçici algı, alıcının mesajı yorumlamasını ve anlamasını etkiler.
 • Önyargı: Muhabere mesajının alıcısı tarafından önceden oluşturulmuş olumlu veya olumsuz tutumların mesajı yorumlamasını ve anlamasını etkilemesidir. Önyargı, alıcının mesajı objektif olarak değerlendirmesini engeller.

Muhaberenin Geliştirilmesi

Muhabere becerileri, eğitim ve pratik yoluyla geliştirilebilir. Muhabere becerilerini geliştirmek için yapılabilecek şeyler şunlardır:

 • Aktif dinleme: Muhabere sürecinde, yalnızca konuşmaya değil, aynı zamanda dinlemeye de odaklanmak önemlidir. Aktif dinleme, konuşmacının sözlerini dikkatle dinlemek, beden dilini ve ses tonunu gözlemlemek ve konuşmacının mesajını anlamaya çalışmak anlamına gelir.
 • Empati: Muhabere sürecinde, karşı tarafın bakış açısını anlamak ve onun duygularını paylaşmak önemlidir. Empati, karşı tarafın duygularını anlamaya çalışmak ve onunla aynı şekilde hissetmek anlamına gelir.
 • Açık ve özlü konuşma: Muhabere sürecinde, mesajı açık ve özlü bir şekilde iletmek önemlidir. Açık ve özlü konuşma, mesajı kısa ve anlaşılır cümlelerle ifade etmek ve gereksiz ayrıntılardan kaçınmak anlamına gelir.
 • Geri bildirim verme ve alma: Muhabere sürecinde, geri bildirim vermek ve almak önemlidir. Geri bildirim, karşı tarafa mesajının nasıl alındığını ve anlaşıldığını bildirmek anlamına gelir. Geri bildirim, muhabere sürecinin etkililiğini artırmak için önemlidir.

Sonuç

Muhabere, insan hayatının her alanında önemli bir rol oynar. Muhabere sayesinde insanlar birbirleriyle etkileşim kurar, bilgi edinir ve fikir alışverişinde bulunur. Muhabere becerileri, eğitim ve pratik yoluyla geliştirilebilir. Muhabere becerilerini geliştirmek, insanların daha etkili bir şekilde iletişim kurmasını ve daha başarılı olmasını sağlar.


Yayımlandı

kategorisi