Muhasebe Riski ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Muhasebe Riski" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Muhasebe Riski" ne demek?

 1. Bir firma bilânçosunda yabancı para cinsinden varlık ve yükümlülüklerin, döviz kurlarındaki değişmeye bağlı olarak, ulusal para cinsinden değerlerinin muhasebe dönemleri içinde herhangi bir fiziki işlem olmaksızın değişme olasılığı.

Muhasebe Riski nedir? İlişkili sözcükler

 • Fiyat Riski: Piyasa faiz oranlarındaki değişmeye bağlı olarak sabit getirili bir menkul değerin cari piyasa fiyatında ortaya çıkabilecek olumsuz değişim. devamı...
 • çapraz Döviz Kuru: Birden fazla ulusal paranın aralarındaki kurların bir anahtar para cinsinden hesaplanan değeri. krş. düz kur devamı...
 • ışınımölçer: Bir kaynağın bütün dalga boylarındaki toplam ışınımını ölçen araç, bolometre. Işınım erkesini ısıl eşdeğeri cinsinden ölçmeye yarayan aygıt. devamı...
 • Türdeş Süreç: (Olasılık kuramı) 1) Verilen iki zamanda, herhangi iki durum arasındaki geçiş olasılığı yalnızca bu iki durumun değerleri arasındaki çıkarıma bağlı olan olasılıksal süreç. 2) Herhangi iki zamanda, verilen iki durum değeri arasındaki geçiş olasılığı yalnızca bu zamanlar arasındaki çıkarıma bağlı olan olasılıksal süreç. Bu süreçlerden birincisine uzaydatürdeş süreç, ikincisine zamanda ;türdeş süreç denir. devamı...
 • Kur Farkı: Kurlardaki değişme nedeniyle ulusal para cinsinden yapılacak ödemelerde ortaya çıkan farklar. Dövizin değişik kurlardan ulusal paraya çevrilmesi sonucu ortaya çıkan fark. devamı...
 • Cari Kur: Piyasada arz ve talep sonucu belirlenen kur. Bir kambiyo işleminin yapıldığı anda söz konusu olan kur. devamı...
 • Dolar Değerdeşliği: Herhangi bir ulusal paranın dolar cinsinden fiyatı. devamı...
 • Beklem çıkaran Işlev: (olasılık kuramı) Herhangi X olasılıksal değişkeni için, t bir gerçek değişken olmak üzere, (…) biçiminde tanımlanan işlev. X, olasılık yoğunluk işlevi f(x) olan sürekli olasılıksal değişken ise, (…) olasılık işlevi (…) olan kesikli olasılıksal değişken ise, (…) olur. devamı...
 • Alış Kuru: Döviz işlemi yapan kurumların döviz satın almak için ulusal para cinsinden belirledikleri fiyat. devamı...
 • Dönemsel Durum: (Olasılık kuramı) t>1 ve tamsayı olmak üzere, yalnızca t, dt, 3t, . zamanlarında 1 olasılığı ile geri dönülen durum, i’den j’ye n adımda geçiş olasılığı olan (…) n’nin t, 2t, 3t, . dışındaki değerleri için sıfırdır. devamı...

Muhasebe Riski ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.