muhkematı kuraniyye sözlük anlamı nedir?

Sözlükte muhkematı kuraniyye kelimesinin manası:

  1. Manası açık ve te'vile ihtiyacı olmayan ayetler. Başka bir manaya ihtimali olmayıp sarih emir ve nehiyleri müştemil olan ayetler. Bu ayetler mensuh veya anlaşılmayan şekilde müteşabih ve muhtemel olmayıp muhkem ve mübeyyin olmakla asla te'vile muhtaç olmazlar. Bazı şeylerin haram olması veya enbiya kıssaları (Ekasis-i enbiya) gibi. (Osmanlıca'da yazılışı: muhkemat-ı kur'aniyye)

muhkematı kuraniyye ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları