muhteva nedir

Muhtıra Nedir?

Muhtıra, bir konuyla ilgili olarak üst makama sunulan yazılı bir bildirimdir. Genellikle resmi bir üslupla yazılır ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgi içerir. Muhtıralar, bir konuyu araştırmak, bir karar vermek veya bir eylem planı oluşturmak için kullanılabilir.

Muhtıranın Özellikleri

 • Resmi bir üslupla yazılır.
 • Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi içerir.
 • Bir konuyu araştırmak, bir karar vermek veya bir eylem planı oluşturmak için kullanılır.
 • Genellikle üst makama sunulur.

Muhtıranın Yapısı

 • Başlık: Muhtıranın konusu başlıkta belirtilir.
 • Giriş: Girişte, muhtıranın amacı ve kapsamı açıklanır.
 • Gövde: Gövdede, konuyla ilgili ayrıntılı bilgi verilir.
 • Sonuç: Sonuçta, muhtıranın ana fikirleri özetlenir ve öneriler sunulur.

Muhtıra Yazarken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Muhtıra, resmi bir üslupla yazılmalıdır.
 • Muhtırada, konuyla ilgili ayrıntılı bilgi verilmelidir.
 • Muhtıra, açık ve anlaşılır bir şekilde yazılmalıdır.
 • Muhtırada, yazım ve dilbilgisi kurallarına dikkat edilmelidir.
 • Muhtıra, üst makama sunulmadan önce dikkatlice kontrol edilmelidir.

Muhtıranın Örnekleri

 • Bir şirketin yönetim kuruluna sunulan bir muhtıra, şirketin mali durumu hakkında bilgi içerebilir.
 • Bir bakanlığa sunulan bir muhtıra, ülkenin eğitim politikaları hakkında bilgi içerebilir.
 • Bir üniversiteye sunulan bir muhtıra, üniversitenin araştırma faaliyetleri hakkında bilgi içerebilir.

Muhtıranın Önemi

Muhtıralar, bir konuyla ilgili olarak üst makama bilgi vermek için önemli bir araçtır. Muhtıralar, bir konuyu araştırmak, bir karar vermek veya bir eylem planı oluşturmak için kullanılabilir. Muhtıralar, ayrıca, bir kurumun veya kuruluşun faaliyetleri hakkında bilgi vermek için de kullanılabilir.


Yayımlandı

kategorisi