Mükerrem ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Mükerrem" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Mükerrem" ne demek?

 1. muhterem, aziz sayın, saygıdeğer, sayılan, onurlandıran, hürmet ve tazime erişmiş

 2. Saygıdeğer, sayılan, aziz.

 3. Hürmet ve tazim edilen. İkram olunmuş. Muhterem. Kerim olan.(İnsan fıtraten mükerrem olduğundan, hakkı arıyor. Bazan batıl eline gelir, Hak zannederek koynunda saklar. Hakikatı kazarken, ihtiyarsız, dalalet başına düşer; hakikat zannederek kafasına giydiriyor. Mek.)

Mükerrem nedir? İlişkili sözcükler

 • Homage: Biat, hükümdara karşı sadakat yemini etme Tazim, hürmet, riayet devamı...
 • Ihtiram: Saygı. saygı, hürmet Hürmet devamı...
 • Reverence: Hürmet, ihtiram, saygı, ululama Huşu devamı...
 • Mükerremen: Saygı ve hürmet ile. İkram ile. devamı...
 • Mekkei Mükerreme: İlk ismi Mekke olan bu şehire, Hz. Peygamber’in (A.S.M.) gelmesi ve Mukaddes Kabe’nin putlardan temizlenmesi ile Mükerrem Mekke manasında bu isim verilmiştir. (Osmanlıca’da yazılışı: mekke-i mükerreme) devamı...
 • Revere: Hürmet etmek, saymak, saygı göstermek. Büyük saygı duymak, önünde saygı ile eğilmek, tapmak, kutsamak, ululamak devamı...
 • Ezeliyye: Ezele mensub, ezel ile ilgili, ezelilik.(S – Bütün silsilelerin Halik’ın vücub-u vücuduna kat’i şehadetleri göz önünde olduğu halde, bazı insanların madde ile maddenin hareketinin ezeliyeti cihetine zahib olmakla dalalete düştüklerinin esbabı nedendir?C – Kasd ve dikkatle değil, sathi ve dikkatsiz bir nazarla, muhal ve batıla, mümkin nazarıyla bakılabilir. Mesela:Bir bayram akşamı, gökte ay ve hilali devamı...
 • Tazim: Saygı gösterme, ululama. ululama, büyük sayma. saygı gösterme, ikram etme devamı...
 • Obeisance: Baş eğme, önünde eğilme, hürmet, saygı Hürmetle eğilme devamı...
 • Muhterem: Saygıdeğer, sayın Örnek: Bendenizle birlikte muhterem okuyucuların hepsi de güler, durur. A. Rasim ihtiram olunmuş. saygıdeğer, sayılan Saygıdeğer. devamı...

Mükerrem ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.