Multinational Corporations ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Multinational Corporations" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Multinational Corporations" ne demek?

 1. Çok uluslu şirket

Multinational Corporations nedir? İlişkili sözcükler

 • Corporate: Anonim şirkete ait Bir dernek veya bir şirket halinde hukuken birleştirilmiş, birlik olmuş, toplu devamı...
 • çok Uluslu şirket: Aynı anda birçok ülkede etkinlik gösteren, tek merkezden yönetilen, üretim ve satış hacimleri çok yüksek olan dev şirket. krş. ana şirket, bağlı şirket, ulusötesi şirket devamı...
 • Multinational: Çok uluslu devamı...
 • Multinational Character Set: Çok uluslu karakter kümesi devamı...
 • Corporation: Anonim şirket, tüzel kişi Şişko göbek. devamı...
 • Etnik Yönetim: Bir ülkede geçerli olan yönetim stratejilerinin diğer ülkelerlerde de geçerli olduğu ilkesinin benimsendiği bir tür çok uluslu şirket yönetim modeli. krş. coğrafi yönetim, çoklu yönetim, farklılaştırılmış hiyerarşik yönetim devamı...
 • Sermaye şirketi: Ortaklarının alacaklılara karşı sermaye payları kadar sorumlu olduğu, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket, anonim şirket ve limited şirketten oluşan bir şirket türü. Krş. şahıs şirketi devamı...
 • Coğrafi Yönetim: Ana ülke milliyeti egemen olmaktan çıkartılarak yöneticilerin ülke kökenine bakmaksızın yönetimin tamamen evrenselleştirildiği etnik ve çoklu yönetim stratejilerinin karışımı olan bir tür çok uluslu şirket yönetim modeli. krş. çoklu yönetim, etnik yönetim, farklılaştırılmış hiyerarşik yönetim devamı...
 • şahıs şirketi: Ortaklarının alacaklılara karşı sınırsız sorumlu olduğu adi şirket, kolektif şirket, adi komandit şirketten oluşan, ortakların birbirine güvenine dayanan bir şirket türü. krş. sermaye şirketi devamı...
 • Boeing: Uçak imal eden bir şŸirket; bu şŸirket tarafından mal edilen uçağŸın adı devamı...

Multinational Corporations ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.