mumcu sözlük anlamı nedir?

Sözlükte mumcu kelimesinin manası:

  1. Mum yapan veya satan kimse.
  2. Yeniçeri Ocağında çavuşlardan sonra gelen, yeniçeri ağasına bağlı on iki subaydan her biri.
  3. Fitilli tüfek kullanan asker.
  4. Yeniçeri ocağında çavuşlardan sonra gelen, yeniçeriağasına bağlı oniki kişiden her biri.

mumcu ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları