mümeyyiz sözlük anlamı nedir?

Sözlükte mümeyyiz kelimesinin manası:

  1. İyiyi, kötüyü, doğru ve yanlışı ayıran, seçen.
  2. Ayırtman
    Örnek: Neşemden duramıyor, öbür mümeyyizlerle konuşuyor, gülüyordum. Ö. Seyfettin
  3. Yazıları beyaz kâğıda temize çeken kimse
  4. Bk. başhalife
  5. Ayırtım gücü olan, ayırtım güçlüsü (bk. temyîz kudreti).
  6. Bk. sezgin
  7. Bk. ayırtma

mümeyyiz ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları