mümeyyiz ne demek

Mümeyyiz

Mümeyyiz, ayırt edebilen, anlayabilen ve karar verebilen kişi anlamına gelir. Türkçede “mümeyyiz” kelimesi genellikle hukuki bağlamda kullanılır ve reşit olma yaşına gelmiş, akıl sağlığı yerinde olan ve kendi eylemlerinden sorumlu tutulabilen kişileri ifade eder.

Mümeyyizlik, bir kişinin hukuki ehliyetinin başlangıcını belirler. Hukuki ehliyet, bir kişinin hak ve yükümlülük sahibi olma yeteneğidir. Mümeyyiz olmayan kişiler, hukuki ehliyete sahip değildirler ve bu nedenle kendi adlarına hukuki işlem yapamazlar.

Türk Hukuku’na göre, mümeyyizlik yaşı 18’dir. Ancak, bazı durumlarda mümeyyizlik yaşı daha erken veya daha geç olabilir. Örneğin, evlilik yaşı 18’dir, ancak 16 yaşından büyük olan kişiler, mahkeme izniyle evlenebilirler. Ayrıca, akıl hastalığı veya zihinsel engellilik gibi nedenlerle mümeyyizlik yaşı daha geç olabilir.

Mümeyyizlik, bir kişinin hukuki ehliyetinin başlangıcını belirlediği için önemli bir kavramdır. Mümeyyiz olmayan kişiler, kendi adlarına hukuki işlem yapamazlar ve bu nedenle haklarını koruyamazlar. Bu nedenle, mümeyyizlik yaşına gelmiş kişilerin hukuki haklarını ve yükümlülüklerini bilmeleri önemlidir.

Mümeyyizliğin Hukuki Sonuçları

Mümeyyizlik, bir kişinin hukuki ehliyetinin başlangıcını belirlediği için önemli bir kavramdır. Mümeyyiz olmayan kişiler, kendi adlarına hukuki işlem yapamazlar ve bu nedenle haklarını koruyamazlar. Bu nedenle, mümeyyizlik yaşına gelmiş kişilerin hukuki haklarını ve yükümlülüklerini bilmeleri önemlidir.

Mümeyyizliğin hukuki sonuçları şunlardır:

 • Mümeyyiz olmayan kişiler, kendi adlarına hukuki işlem yapamazlar.
 • Mümeyyiz olmayan kişiler, kendi adlarına sözleşme imzalayamazlar.
 • Mümeyyiz olmayan kişiler, kendi adlarına dava açamazlar veya davalı olarak yargılanamazlar.
 • Mümeyyiz olmayan kişiler, kendi adlarına miras alamazlar veya miras bırakamazlar.
 • Mümeyyiz olmayan kişiler, kendi adlarına evlenemezler veya boşanamazlar.
 • Mümeyyiz olmayan kişiler, kendi adlarına oy kullanamazlar.

Mümeyyizliğin Belirlenmesi

Mümeyyizlik, bir kişinin akıl sağlığı ve ayırt etme yeteneği gibi faktörlere göre belirlenir. Mümeyyizliğin belirlenmesinde, mahkemeler genellikle aşağıdaki kriterleri dikkate alırlar:

 • Kişinin yaşı
 • Kişinin eğitim durumu
 • Kişinin mesleği
 • Kişinin sosyal çevresi
 • Kişinin akıl sağlığı
 • Kişinin ayırt etme yeteneği

Mahkemeler, bu kriterleri dikkate alarak, kişinin mümeyyiz olup olmadığına karar verirler. Mümeyyiz olmayan kişiler, vesayet altına alınırlar ve haklarını korumak için bir vasi atanır.

Mümeyyizliğin Sonlandırılması

Mümeyyizlik, genellikle kişinin ölümüne kadar devam eder. Ancak, bazı durumlarda mümeyyizlik sonlandırılabilir. Mümeyyizliğin sonlandırılması için aşağıdaki nedenler olabilir:

 • Kişinin akıl sağlığının bozulması
 • Kişinin zihinsel engelli olması
 • Kişinin uyuşturucu veya alkol bağımlısı olması
 • Kişinin suç işlemesi

Mahkemeler, bu nedenlerden dolayı, kişinin mümeyyizliğini sonlandırabilirler. Mümeyyizliği sonlandırılan kişiler, vesayet altına alınırlar ve haklarını korumak için bir vasi atanır.


Yayımlandı

kategorisi