Münzeviyane ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Münzeviyane" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Münzeviyane" ne demek?

 1. İnzivaya çekilircesine, tek başına kalır gibi. (Osmanlıca'da yazılışı: münzeviyâne)

Münzeviyane nedir? İlişkili sözcükler

 • Müncezibane: Çekilerek, çekilircesine, cezbedilerek. (Osmanlıca’da yazılışı: müncezibâne) devamı...
 • Müncezibane: Çekilerek, çekilircesine, cezbedilerek. (Osmanlıca’da yazılışı: müncezibâne) devamı...
 • Inzivagerde: İnzivaya çekilen. (Osmanlıca’da yazılışı: inziva-gerde) devamı...
 • Müdebbiri Hakım: Hikmetle tedbir eden. Her işini çok hikmet ve tedbirle yapan. Cenab-ı Hak.(Evet, hiçten birden harika bir gürültü ile cevvi konuşturmak ve fevkalade bir nur ve nar ile zulmetli cevvi ışıkla doldurmak ve dağvari, pamukmisal ve dolu ve kar ve su tulumbası hükmünde olan bulutları ateşlendirmek gibi hikmetli ve garabetli vaziyetlerle baş aşağı, gafil insanın başına devamı...
 • Live In Seclusion: İnzivaya çekilmek, kimseyle görüşmemek, münzevi hayat yaşamak devamı...
 • Müntehirane: İntihar ederek, kendini öldürüyor gibi. (Osmanlıca’da yazılışı: müntehirâne) devamı...
 • Icarei Münakide: Bey’ide olduğu gibi in’ikad şartlarını tamamen cami’ olan icaredir. (Osmanlıca’da yazılışı: icare-i mün’akide) devamı...
 • Cemi Müennesi Salim: Gr: Sonu ( $ at) eki ile biten cemi’ler. Mesela: Müminat: (Kadın mü’minler, mümineler) Sadıkat, Hafiyyat, Salihat gibi. (Osmanlıca’da yazılışı: cem-i müennes-i sâlim) devamı...
 • Fethi Mübin: Açık ve parlak zafer. Hakkı, batılın tahakkümünden kurtaran veya birbirine zıd olan hak ile batılın karışıklığını ayırarak hakkı galip kılan feth ve zafer Bu zafer, harp ile olabileceği gibi harpsiz de olur. (Hakikatın ve ilmin galebesi gibi.)Fetih suresinin birinci ayetinde geçen “Feth-i mübin”in ifade ettiği manalardan biri: Sahih-i Buhari muhtasarının beyanına göre çok İslami fetihlerin devamı...
 • Müennesi Semaı: Gr: Kelimenin kendisinde müenneslik edatı olmadığı halde, müennes sayılan ve öyle kullanılagelen kelime. Yed, şems… gibi. (Osmanlıca’da yazılışı: müennes-i semaî) devamı...

Münzeviyane ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.