Müphem Zamir ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Müphem Zamir" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Müphem Zamir" ne demek?

 1. Bk. belgisiz adıl

 2. Bk. belirsizlik zamiri

Müphem Zamir nedir? İlişkili sözcükler

 • Zamır I Müphem: Bk. belirsizlik zamiri devamı...
 • Müphem Sıfat: Bk. belgisiz sıfat devamı...
 • Indefinite: Belirsiz, kesin olmayan, süresiz, sayısız, sonsuz, belgisiz Belirli olmayan, belirsiz, sayısız, belgisiz, bellisiz, müddeti olmayan devamı...
 • Birinci Teklik şahıs: Zamirlerde, konuşanı, işi yapanı gösteren ben zamiri: çekimli fiillerde bu zamiri karşılayan şahıs eki -m, -(I)m/-(U)m Ben kendimden geçtim fakat şuurumu kaybetmedim (P. Safa, Matmazel Noraliya’nın Koltuğu, s. 164). Ben de işte şahsî mukadderatımızla millî mukadderatımızı birbirine karıştırmayalım, diyor-um (P. Safa, Biz İnsanlar, s. 47). Ben artık gelemezmi-y-im tiyatrona, senin yanına? (T. Buğra, İbişin Rüyası, devamı...
 • Iyeli Zamir: Adı geçen bir şeyi, değgin bulunduğu varlıkla (iyesiyle) birlikte işaret etmeğe yarıyan -ki zamiri. Bu zamir -in halindeki kelimelerin sonuna gelerek Benimki, Ahmedinki gibi İSİMLİ ZAMİR ÖBEKLERİ (Pronoms possessifs) meydana getirir. devamı...
 • üçüncü şahıs: Çekimli fiillerde ve zamirlerde konuşan ve dinleyen dışındaki kişi veya nesne (kişiler veya nesneler): bildi, bilmiş, biliyor, bilir, bilecek, bile, bilse, bilmeli, bilsin, ve «o» zamiri (teklik 3. şahıs); bildiler, bilmişler, biliyorlar, bilirler, bilecekler, bileler, bilseler, bilmeliler, bilsinler, ve «onlar» zamiri (çokluk 3. şahıs) vb. devamı...
 • üçüncü şahıs: Çekimli fiillerde ve zamirlerde konuşan ve dinleyen dışındaki kişi veya nesne (kişiler veya nesneler): bildi, bilmiş, biliyor, bilir, bilecek, bile, bilse, bilmeli, bilsin, ve «o» zamiri (teklik 3. şahıs); bildiler, bilmişler, biliyorlar, bilirler, bilecekler, bileler, bilseler, bilmeliler, bilsinler, ve «onlar» zamiri (çokluk 3. şahıs) vb. devamı...
 • Hüm: Onlar. (Bak: Şahıs zamiri) devamı...
 • Belirsizlik Ilkesi: Doğabilimsel ölçümlerde giderilmesi olanaksız bir temel belirsizlik bulunduğunu, bildiren ilke. Bu belirsizlik ancak öğeciksel boyutlarda kendini belli eder. Doğabilimsel ölçümlerde giderilmesi olanaksız bir temel belirsizlik bulunduğunu, bildiren ilke. Bu belirsizlik devamı...
 • Indefinite Adjective: Belgisiz sıfat devamı...

Müphem Zamir ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.