müşir sözlük anlamı nedir?

Sözlükte müşir kelimesinin manası:

 1. Mareşal
  Örnek: Sakarya zaferi ile gazi ve müşir Mustafa Kemal Paşa tam otoritesini elde etmiştir. F. R. Atay
 2. Yazı ile bildiren, haber veren.
 3. Taşıtlarda motorun ısı durumunu göstergeye yansıtan araç.
 4. Gösterge.
 5. Bk. mareşal
 6. Bk. gösterge
 7. Haber veren, bildiren.
 8. Emir ve işaret eden
 9. 1. haber veren, bildiren. 2. emir ve işaret eden. 3. mareşal. - daha çok lakab olarak kullanılır.
 10. Emreden, işaret eden, bildiren.
 11. İş'ar eden, haber veren, bildiren. (Osmanlıca'da yazılışı: müş'ir)

müşir ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları