muskulus kremaster sözlük anlamı nedir?

Sözlükte muskulus kremaster kelimesinin manası:

  1. Tunica vaginalis communis'in dış yüzünde yer alan, musculus obliquus internus abdominis’ten gelen, yassı ve ince kas.
  2. Tunica vaginalis communis'in dış yüzünde yer alan, m. obliquus internus abdominis'ten gelen, er bezlerini yukarı çeken veya asan yassı ve ince kas.Dgr.: anat. musculus cremaster

muskulus kremaster ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları