Muskulus Romboideus Servisis ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Muskulus Romboideus Servisis" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Muskulus Romboideus Servisis" ne demek?

 1. Musculus rhomboideus’un, funiculus nuchae ile angulus cranialis scapulae arasında, musculus trapezius’un pars cervicalis’inin altında bulunan bölümü.

 2. M. rhomboideus’un, funiculus nuchae ile angulus cranialis scapulae arasında, m. trapezius’un pars cervicalis’inin altında bulunan bölümü.Dgr.: anat. musculus rhomboideus cervicis

Muskulus Romboideus Servisis nedir? İlişkili sözcükler

 • Muskulus Romboideus Kapitis: Musculus rhomboideus’un, crista nuchae ile angulus cranialis scapulae arasında uzanan ve yalnızca etçillerle domuzda bulunan bir bölümü. M. rhomboideus’un, crista nuchae ile angulus cranialis scapulae arasında uzanan ve yalnızca etçillerle devamı...
 • Muskulus Deltoideus: Spina scapulae ile kol kemiğinin tuberositas deltoidea’sı arasında uzanan bir kas. Spina scapulae ile kol kemiğinin tuberositas deltoidea’sı arasında uzanan bir kas.Dgr.: anat. musculus deltoideus devamı...
 • Lamina Nuke: Atgillerle geviş getirenlerde ligamentum nuchae’nin funiculus nuchae’siyle boyun omurları arasında uzanan yaprak biçimindeki kısmı. Atgillerle geviş getirenlerde lig. nuchae’nin funiculus nuchae’siyle boyun omurları arasında uzanan yaprak biçimindeki kısmı.Dgr.: anat. lamina devamı...
 • Lamina Nuke: Atgillerle geviş getirenlerde ligamentum nuchae’nin funiculus nuchae’siyle boyun omurları arasında uzanan yaprak biçimindeki kısmı. Atgillerle geviş getirenlerde lig. nuchae’nin funiculus nuchae’siyle boyun omurları arasında uzanan yaprak biçimindeki kısmı.Dgr.: anat. lamina devamı...
 • Muskulus Biventer Servisis: Geviş getirenlerde, domuzlarda ve etçillerde iki parçadan oluşan musculus semispinalis capitis’in üst parçası. Geviş getirenlerde, domuzlarda ve etçillerde iki parçadan oluşan m. semispinalis capitis’in üst parçası.Dgr.: anat. musculus biventer cervicis devamı...
 • Muskulus Gluteofemoralis: Yalnızca kedide bulunan ve musculus gluteus superficialis ile musculus biceps femoris arasında uzanan kas. Yalnızca kedide bulunan ve m. gluteus superficialis ile m. biceps femoris arasında uzanan kas.Dgr.: anat. musculus devamı...
 • Sulkus Mediyanus: Dördüncü beyin kamarasının tabanında ortadan boydan boya uzanan bir oluk. Omurilikte sağ ve sol funiculus posterior arasında bulunan oluk. devamı...
 • Muskulus üretralis: Sidik borusunun pars pelvina’sını saran; at, keçi ve etçillerde halka biçiminde olan kas.Dgr.: anat. musculus urethralis devamı...
 • Muskulus Geniohiyoideus: Alt çene kemiğinin gövdesinin pars incisiva’sı yakınından çıkarak dil kemiğinden sonlanan, musculus mylohyoideus’un iç yüzünde yer alan, silindir biçimindeki dil kası. Alt çene kemiğinin gövdesinin pars incisiva’sı yakınından çıkarak dil devamı...
 • Muskulus Tiroaritenoideus Aksessoryus: Lamina thyreoidea’nın üst kenarıyla arytaenoid’in processus muscularis’i arasında uzanan, atgillerde seryek olarak bulunan, çok küçük kas. Lamina thyreoidea’nın üst kenarıyla arytaenoid’in proc. muscularis’i arasında uzanan, atgillerde seryek olarak bulunan, çok devamı...

Muskulus Romboideus Servisis ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.