Müslimın ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Müslimın" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Müslimın" ne demek?

 1. (Bak: Müslimun) (Osmanlıca'da yazılışı: müslimîn)

Müslimın nedir? İlişkili sözcükler

 • Halifei Müslimın: Yavuz Sultan Selim Han’dan sonraki Osmanlı Padişahları hakkında kullanılmış bir tabirdir. Müslümanların halifesi demektir. (Osmanlıca’da yazılışı: halife-i müslimîn) devamı...
 • Sevadı Müslimın: İslam cemaatı. (Osmanlıca’da yazılışı: sevad-ı müslimîn) devamı...
 • Sevadı Müslimın: İslam cemaatı. (Osmanlıca’da yazılışı: sevad-ı müslimîn) devamı...
 • Sahihi Müslim: (Bak: Kütüb-ü sitte-i hadisiyye) (Osmanlıca’da yazılışı: sahih-i müslim) devamı...
 • Taziri Ukubet: Mükellef bir şahıs tarafından irtikab olunup da şer’an muayyen bir cezası bulunmayan bir suçtan dolayı ukubeten yapılan ta’zirdir. Mücrimin bu hususta müslim ile gayr-i müslim; hür ile abid; erkek ile kadın olması müsavidir. (Osmanlıca’da yazılışı: ta’zir-i ukubet) devamı...
 • Müslimat: Kadın müslümanlar. (Osmanlıca’da yazılışı: müslimât) devamı...
 • Slim Kasa: Bilgisayarı oluşturan bileşenlerin büyük kısmı, kasa adı verilen özel kutular içerisinde bulunurlar. Ancak tüm kasalar aynı değildir. Slim kasalar, çoğu zaman küçük boyutlara sahiptirler ve genellikle monitörün altına yerleştirilirler. Daha büyük kasalara ise kule (tower) adı verilmektedir. devamı...
 • Hanifen Müslimen: Müslim ve hanif olarak. devamı...
 • Hasanı Basri: (Hi: 21-110) En ileri Tabiinden olup hadis ve fıkıhta büyük alimlerdendir. Basra’da medfundur. Mezheb sahibi bir müçtehiddir. Sahabe-i Kiram’dan 130 zat ile görüşmüş, Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesei, İbn-i Mace kendisinden hadis nakletmişlerdir. (Osmanlıca’da yazılışı: hasan-ı basri) devamı...
 • Istim: İslim. devamı...

Müslimın ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.