müstebid sözlük anlamı nedir?

Sözlükte müstebid kelimesinin manası:

  1. Başlı başına, müstakil olan. Emri altındakilere söz ve hürriyet hakkı tanımayan, istibdat yapan. Despot.
  2. Uzak farzeden, uzak gören, uzak sayan. Uzaklaşmış. (Osmanlıca'da yazılışı: müsteb'id)

müstebid ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları